Vindkraftverk

Ett snurrande vindkraftverk byggt av Lego

#teknikärkul - Välkommen till skolprogrammet där vi bygger ett vindkraftverk efter instruktion.

Eleverna bygger ett vindkraftverk efter bygginstruktion. Sedan undersöks på ett systematiskt sätt hur antalet vingblad och vindintensiteten påverkar effekten.

Aktiviteten ger kunskap och förståelse för naturliga tekniska system i naturen, olika energiformer och energiomvandlingar. Arbetet bygger på ett naturvetenskapligt arbetssätt.

Teknik

  • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  • Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.
  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.
  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Tidsomfattning

Cirka tre timmar.

Anmälan till aktiviteten Vindkraftverk

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till Oscar Axelsson.

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan