Konstruktör och programmerare

En pojke och en flicka konstruerar med Lego

#teknikärkul - Välkommen till skolprogrammet där vi konstruerar och bygger i Lego.

Barnen får prova på två yrken. Som konstruktörer bygger barnen först i lego efter ritning. Sedan får de programmera den rörliga legokonstruktionen

Som konstruktörer bygger barnen först i lego efter ritning. Sedan får de programmera den rörliga legokonstruktionen. Aktiviteten avslutas med en utmaning, där yrkena praktiseras.

Lämplig aktivitet för grupper som varit i Teknikcentret tidigare.

Teknik

  • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

 

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan till aktiviteten
Konstruktör och programmerare

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till Oscar Axelsson.

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig

Skriv ut sidan