Programmerbar kulbana

Barnen bygger en enkel kulbana i LEGO efter egna idéer. Den ansluts till en motor. En mekanik sätter kulbanan i rörelse och kulan ska hitta sin väg till målet.

Kulbanan gestaltar barnen själva. De både utnyttjar gravitationskraften och kulbanans lägesändringar orsakad av motorn.

I slutet installerar och programmerar eleverna en rörelsesensor som räknar hur många bollar som hittar till målet. Poängräknaren kan piffas upp med ljud. För detta använder sig eleverna av enkel blockprogrammering.

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan till aktiviteten Programmerbar kulbana

Anmäl dig idag.
Det är begränsat antal platser vilket innebär att det är först till kvarn som gäller.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas

  • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan