Rytande lejon

En glad flicka programmerar en modell av Lego

#teknikärkul - Välkommen till skolprogrammet där vi bygger och programmerar ett lejon av Lego.

Barnen bygger och programmerar ett lejon av Lego som har både rörelsesensor och vippsensor.

Lejonet har både rörelsesensor och vippsensor.

Aktiviteten visarhandlar om hur man använder digitala verktyg och tekniska system och avslutas med en utmaning.

Lämplig aktivitet för grupper som besöker Teknikcentret för första gången.

Teknik

  • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och kan förbättras.
  • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion.

 

Tidsomfattning

Cirka två timmar och trettio minuter.

Anmälan till aktiviteten Rytande lejon

Har du frågor?

Har du frågor eller funderingar, hör av dig till Oscar Axelsson.

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig

Skriv ut sidan