Digital utbildning BlueBot

04 mars 2021 - 04 januari 2021 15:00 - 16:00 Digitalt Teams

En digital utbildning via Teams för den som är intresserad av att läras sig grunderna i Micro:Bit.

Datum och plats

Den fjärde mars, klockan 15:00-16:00 i Teams.

För vem?

Inriktat mot pedagoger i grundskola årskurs fyra till sex. En grundläggande genomgång av materialet och lektionsförslagen för att kunna låna hem material och genomföra själv.

Anmälan

Ingen anmälan krävs. Du ansluter till Teamsmötet på den här länken för att delta i mötet

Ingen kostnad

Frågor besvaras av

Oscar Axelsson

Oscar Axelsson
Teknikcenteransvarig
Partnerskapet och
Kompetensutveckling Småland

Skriv ut sidan