En kvinnlig maskinoperatör tillverkar produkter i en fabrik.
Program

Verktygsteknik

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Verktygsteknik

Omfattning

300 Yrkeshögskolepoäng

1,5 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Värnamo

Utbildningsstart

Augusti 2021

Antal platser

20

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Emeli Hellström, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Tycker du om tekniska utmaningar och brinner för att hitta och utveckla nya lösningar? Som verktygstekniker är du väldigt eftertraktad inom tillverkande industri och har efter utbildningen goda möjligheter att få ett spännande och utvecklande jobb med bra betalt!

Jobbet kräver goda IT-kunskaper, kunskap om material och bearbetning samt kunskaper om miljö, hållbarhet och kvalitetsarbete. Utbildningen ger dig insikter i hur tekniken kan användas för att bidra till ökad produktivitet vid verktygstillverkning och -underhåll. Du lär dig att utforma underlag, ritningar och CNC-program för tillverkning och reparation av verktyg.

Du får insikter i digitaliseringens möjligheter, projektmetodik, produktionsekonomi samt kvalitets- och miljöstyrning. Du lär dig även datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/CAM samt att välja rätt metoder och material vid underhåll, reparationer och tillverkning av verktyg.

Anders Nilsson

Delägare Forsheda Stålverktyg AB

Läs mer om Forsheda Stålverktyg AB på deras webbplats

- Tillverkning och reparation av verktyg är på uppgång!
Vi märker tydligt att verktygstillverkning och reparation i Sverige är på uppgång. Det handlas mindre med verktyg från Asien i branschen vilket vi märker genom att vi tillverkar och reparerar allt mer i Sverige, i egen verkstad. Det är viktigt att det finns kompetent och rätt utbildad personal att tillgå.
Dessutom är medelåldern för verktygstekniker och verktygsmakare hög, och mycket kompetens kan gå förlorad.

Läs intervjun med Anders Nilsson på Forsheda Stålverktyg på Jönköping Universitys webbplats

Joakim Wiedesheim

VD Polymercentrum AB

Läs mer om Polymercentrum AB på deras webbplats

- Det är en enorm brist av verktygsmakare och verktygstekniker. Behovet är stort i hela landet och framför allt här i Jönköpings län. Det är viktigt för våra företag och oss i branschorganisationerna att jobba för att utbildningen får fortsätta. Kompetensen denna utbildning ger är en viktig och fundamental del för många företags framtid. Därför har Polymercentrum engagerat sig i den här ansökan.

Joakim Kilén

Chef på verktygsavdelningen på Thule Group

Se intervju med Joakim på YouTube.

Fakta

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser ur Industritekniska programmet eller Teknikprogrammet:
Produktionskunskap 1 och
Industritekniska processer 1 och Produktionsutrustning 1 eller Produktionsutrustning A och Verkstadsteknisk grundkurs.

Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning på Jönköpings Universitys hemsida.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag. Läs mer här.

Till anmälan på Jönköping Universitys hemsida.

Anmälan öppnar i mars 2022.

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i regionen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Utbildningen är platsbunden och bedrivs på heltid på Campus Värnamo, i verkstadsmiljö samt ute på företag under Lärande i arbete (LIA).

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

I yrkesutbildningar läggs stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke så att du kan få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är yrkeshögskoleutbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Nästan en tredjedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete) eller examensarbete ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

Som verktygstekniker arbetar du ofta i team och under utbildningen utmanas du att utveckla din samarbetsförmåga och anställbarhet. Du uppmuntras att arbeta lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får också kunskap och förståelse för gruppdynamikens betydelse för ett projekts resultat.
Länk till ADSL på studentwebben. 

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Husqvarna, IKV Tools AB, MSM Forsheda Stålverktyg, Polymercentrum, Prototal AB, Thule och branschföreningen STEMA.

Information om programmet Verktygsteknik på Jönköping Universitys webbplats

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Termin 1

Verktygskunskap 1, 25 Yhp
Mätning och kvalitet 1, 25 Yhp
Verktygskonstruktion för yrkesrollen, 30 Yhp
LIA 1, 20 Yhp

Termin 2

Maskinkunskap 1, 20 Yhp
Mätning och Kvalitet 2, 20 Yhp
Materiallära, 20 Yhp
LIA 2, 40 Yhp

Termin 3

Verktygskunskap 2, 20 Yhp
Maskinkunskap 2, 20 Yhp
Verktygskunskap 3, 20 Yhp
Examensarbete, 40 Yhp

Har du frågor om programmet?

Emeli Hellström

Emeli Hellström
Utbildningsledare för Stödpedagog
och Verktygsteknik

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan