En kvinnlig maskinoperatör tillverkar produkter i en fabrik.
Program

Verktygsteknik

Examen

Yrkeshögskoleexamen
Verktygsteknik

Omfattning

400 Yrkeshögskolepoäng

2 år

Studietakt

Helfart

Studieort

Distans med fysiska träffar på Campus Värnamo och i verkstadsmiljö

Utbildningsstart

Augusti 2023

Antal platser

15

Huvudman

Jönköping University,
Tekniska Högskolan

Frågor besvaras av

Emeli Hellström, kontaktuppgifterna ser du längre ner på sidan.

Tycker du om tekniska utmaningar, är kreativ och brinner för att hitta och utveckla nya lösningar? Satsa då på att vidareutveckla dig inom detta spännande område - som verktygstekniker är du väldigt eftertraktad inom tillverkande industri och har goda möjligheter att få ett spännande och utvecklande jobb med bra betalt!

Det här är en mycket intressant utbildning för dig som redan arbetar eller har erfarenhet inom branschen och vill ta ett nytt steg i karriären. Det finns också ett stort behov av att rekrytera ny arbetskraft. Som verktygstekniker arbetar du med att konstruera, tillverka och underhålla verktyg, ett arbete som är avgörande för att säkra en effektiv och hållbar produktion.

Du får insikter i digitaliseringens möjligheter, projektmetodik, produktionsekonomi samt kvalitets- och miljöstyrning. Du lär dig även datorstöd vid konstruktion och programmering i CAD/CAM samt att välja rätt metoder och material vid underhåll, reparationer och tillverkning av verktyg.

Fredrik Fransson

VD Forsheda Stålverktyg AB

- Det här är en viktig utbildning för att säkerställa kompetensen inom verktygsteknik. Vi ser med oro på framtiden då behovet av verktygstekniker/verktygsmakare i regionen är extremt skriande.
Att expandera känns svårt just pga bristen på kvalificerad personal.

Anders Nilsson

Delägare Forsheda Stålverktyg AB

Läs mer om Forsheda Stålverktyg AB på deras webbplats

- Tillverkning och reparation av verktyg är på uppgång!
Vi märker tydligt att verktygstillverkning och reparation i Sverige är på uppgång. Det handlas mindre med verktyg från Asien i branschen vilket vi märker genom att vi tillverkar och reparerar allt mer i Sverige, i egen verkstad. Det är viktigt att det finns kompetent och rätt utbildad personal att tillgå.
Dessutom är medelåldern för verktygstekniker och verktygsmakare hög, och mycket kompetens kan gå förlorad.

Läs intervjun med Anders Nilsson på Forsheda Stålverktyg på Jönköping Universitys webbplats

Joakim Wiedesheim

VD Polymercentrum AB

Läs mer om Polymercentrum AB på deras webbplats

- Det är en enorm brist av verktygsmakare och verktygstekniker. Behovet är stort i hela landet och framför allt här i Jönköpings län. Det är viktigt för våra företag och oss i branschorganisationerna att jobba för att utbildningen får fortsätta. Kompetensen denna utbildning ger är en viktig och fundamental del för många företags framtid. Därför har Polymercentrum engagerat sig i den här ansökan.

Joakim Kilén

Chef på verktygsavdelningen på Thule Group

Se intervju med Joakim på YouTube.

Fakta

När du söker till den här utbildningen, så tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav:
Grundläggande behörighet
samt
- Produktionskunskap 1, 100 p med lägst betyg E/G
eller
- Teknik 1, 150 p med lägst betyg E/G
eller motsvarande kunskaper.

Mer om hur det fungerar kan du läsa under Antagning på Jönköpings Universitys hemsida.

Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag. Läs mer här.

Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med företagen i regionen tagit fram utbildningens innehåll så att den direkt svarar mot branschens kompetensbehov. Utbildningen bedrivs enligt ett distanskoncept där du kombinerar egna studier via en digital lärplattform med praktiska moment vid fysiska träffar på skolan, i verkstadsmiljö och ute på företag i form av LIA. Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Men det innebär också stort eget ansvar att lägga den tid som krävs på studierna.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

I yrkesutbildningar läggs stor vikt vid praktiska färdigheter och att du ska vara väl förberedd för ditt kommande yrke så att du kan få rätt arbete direkt efter utbildningen. Därför är yrkeshögskoleutbildningen en inspirerande kombination av teori och praktik. Nästan en tredjedel av utbildningen består av LIA (Lärande i arbete) eller examensarbete ute på ett eller flera företag. Det ger dig möjlighet att direkt få testa dina nyförvärvade kunskaper i verkligheten, samtidigt som du får viktiga kontakter i branschen. Du som har en anställning kan välja att göra LIA på din egen arbetsplats.
Undervisande lärare har också specifik yrkeserfarenhet från branschen och vi gör spännande studiebesök och får lyssna till inspirerande gästföreläsningar.

Som verktygstekniker arbetar du ofta i team och under utbildningen utmanas du att utveckla din samarbetsförmåga och anställbarhet. Du uppmuntras att arbeta lösningsfokuserat och ta eget ansvar. Du får också kunskap och förståelse för gruppdynamikens betydelse för ett projekts resultat.
Länk till ADSL på studentwebben. 

I utbildningens ledningsgrupp ingår representanter från bland annat Husqvarna, IKV Tools AB, MSM Forsheda Stålverktyg, Polymercentrum, Prototal AB, Thule och branschföreningen STEMA.

Mer information om programmet Verktygsteknik på Jönköping Universitys webbplats

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

Maskinkunskap – Gnistbearbetning 25 Yhp
Maskinkunskap – Skärande bearbetning 25 Yhp
Materialkunskap – Metall 25 Yhp
Materialkunskap – Polymerer 25 Yhp
Ritningsläsning och mätteknik 25 Yhp
Svetsning 1 25 Yhp
Svetsning 2 25 Yhp
Verktygskonstruktion – Beredning 25 Yhp
Verktygskonstruktion – Produktion 25 Yhp
Verktygsteknik - additiv tillverkning 25 Yhp
Verktygsteknik och yrkesrollen 50 Yhp
Lärande i arbete 1 25 Yhp
Lärande i arbete 2 25 Yhp
Lärande i arbete 3 25 Yhp
Examensarbete 25 Yhp

Är du mellan 27 och 62 år kan du studera på Campus Värnamo och är berättigad att ansöka om det nya omställningsstudiestödet. Det är för dig mitt i arbetslivet som vill bredda din kompetens så att du blir mer attraktiv på arbetsmarkanden, antingen genom att vidareutveckla dig inom ditt område eller genom att byta spår.

All information och hur du ansöker om studiestödet finns på CSN´s hemsida, läs mer här.

Har du frågor om programmet?

Emeli Hellström

Emeli Hellström
Utbildningsledare för Stödpedagog
och Verktygsteknik

Utbildningar hos Campus Värnamo

Skriv ut sidan