Instagram logotyp
Visa sidor för...

STUDENTFÖRSÄKRINGAR/STUDENT INSURANCE:

Som studerande vid ett svenskt universitet, högskola eller yrkeshögskola är du olycksfallförsäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. 

Studenter som följer de utbildningar Campus Värnamo administrerar och driver, är alla inskrivna i någon högskola eller tillhör andra organisationer. Försäkringen gäller för Sverige - för utlandsstudier krävs kompletterande försäkring.

När det finns avtal mellan lärosäten fungerar försäkringen för respektive lärosäte, för de studenter de sänder ut. För Sverige gäller försäkring via Kammarkollegiet. Finns inget sådant avtal reser studenterna som turister och studenterna behöver då kontrollera hemförsäkringens innehåll. 

För inresa i Schengen krävs gällande försäkring, premien betalas av lärosätet eller av den enskilda studenten. 

För mer information se länkarna nedan: 


As a student at a Swedish university, the student is insured during school hours and in transit between the place of residence and the location where the school hours are spent. The insurance covers accidents. Students studying at Campus Värnamo are all enrolled in a university or belong to other organizations. 

The insurance is valid for Sweden, supplementary insurance is required when studying abroad. 

For more information - see links below:

 For Swedish students the insurance is administrated through the Legal, Financial and Administrative Services Agency (Kammarkollegiet). When there is no such agreement, the students are considered to be tourists, and are asked to check their own home insurance. For entry into the Schengen, valid insurance is required, the premium is paid by the university or by the individual student. 

Sidansvarig: Irene Hallman