Instagram logotyp
Visa sidor för...

Studerandeinflytande:

Studerandeinflytande

Formella organ för medinflytande vid Campus Värnamo:​​

 • Studeranderåd​
 • Campusråd​
 • Ledningsgrupp​

 

Studeranderåd

Syftar till att ge de studerande möjlighet att påverka sin utbildning i vardagen, men även att möjliggöra effektivt informationsutbyte

Exempel på innehåll:​


 • Pågående kurser – undervisning, pedagogik, examinationsmoment​
 • Avslutade kurser – kursutvärdering, tentamensgenomgång​
 • Kommande kurser – kurs-PM, kurslitteratur​
 • Information om aktuella händelser, ex. ledningsgruppsmöten​
 • Studenterna har ordet​


Campusråd

Syftar till att ge de studerande möjlighet att påverka sin utbildningssituation, framföra nya önskemål, diskutera våra olika stödfunktioner och möjliggöra effektivt informationsutbyte mellan olika utbildningsprogram

Exempel på innehåll:​

 • Information om aktuella/kommande händelser​
 • Diskussionsfrågor, ex. avslutning, inspark, övriga aktiviteter​
 • Studenterna har ordet

 

Ledningsgrupp

för Yh-utbildningar och 3D-teknik​​

Genom inflytande i ledningsgruppen ges de studerande möjlighet att aktivt bidra till att kvalitetssäkra utbildningen

 

Kvalitetssäkring av utbildning

 • Regelbundna kurs- och programutvärderingar​
 • Återkoppling till studerande, lärare och ledningsgrupp​
 • Hantering av eventuella kvalitetsbrister​

 

Lärarråd

Syftar till att behandla frågor av operativ karaktär, det vill säga utbildningens röda tråd, kursernas planering och genomförande samt utbildningens genomströmning

Exempel på innehåll:​

 • Schemaläggning​
 • Kurs-PM​
 • Examinationsmoment​
 • Pedagogiska frågor​
 • Uppföljning av tidigare kursutvärderingar


Vart vänder jag mig som enskild student med mina synpunkter/frågor?

Du vänder dig till...​

... läraren

Om du som student har synpunkter på något som är relaterat till dina studier under pågående kurs tar du i första hand kontakt med din lärare. Många problem kan lösas direkt med din lärare. Läraren är den som är väl införstådd med din studiesituation och som i första hand vet hur problemet kan lösas.​

... kursansvarig​

Om du inte vill eller kan vända dig till din lärare, tala då med kursansvarig. För varje kurs finns en kursansvarig som ansvarar för kursens innehåll.​

... utbildningsledaren​

Om du inte vill eller kan vända dig till din kursansvarig, tala då med utbildningsledaren. Varje utbildningsprogram har en utbildningsledare som kan ta emot synpunkter gällande din utbildning i sin helhet, samt ta ditt ärende vidare om det inte kan lösas av lärare eller kursansvarig.​

... huvudläraren​

Om du som student har synpunkter på utbildningens ämnesinnehåll eller utbildningens röda tråd (övergripande upplägg) kan du kontakta utbildningens huvudlärare.Inflytande = ansvar

Viktigt att du som student har och ser möjligheter till aktivt deltagande – och utnyttjar dessa forum!​


Sidansvarig: Enikö Ohlsson