Instagram logotyp
Visa sidor för...

STUDIEUPPEHÅLL/STUDIEAVBROTT:

Studieuppehåll

Studerande kan vid synnerliga skäl göra uppehåll i pågående studier. Om uppehåll beviljas görs det vanligtvis för ett läsår i taget. Studenten skall själv aktivt bevaka datum och anmäla om återupptagande av studier. 

Med studieuppehåll avses när en studerande på en utbildning tar ett tidsbegränsat uppehåll från sina studier och har för avsikt att komma tillbaka och fullfölja utbildningen. 

Godtagbara skäl för studieuppehåll kan vara sjukdom, graviditet, vård av barn eller annat som ansvarig utbildningsanordnare bedömer som synnerliga skäl. 

  • Den studerande ska lämna en skriftlig ansökan om studieuppehåll till utbildningsledare på respektive högskola och utbildningsledare på Campus Värnamo, samt ange skäl till uppehållet och vilken period som uppehållet önskas gälla. 

  • Det är respektive högskola som beviljar studieuppehåll och i beslutet, förutom namn och personnummer, skall framgå vilken utbildning det gäller. 

  • Den studerande ansvarar själv för att meddela CSN.

OBS!

Det kan vara så att det inte går att garantera att utbildningen kommer att finnas kvar vid den tidpunkt när den studerande önskar återkomma till utbildningen. I så fall skall det framgå av beslutet. 

Vid frågor ta kontakt med utbildningsledare på Campus Värnamo.

Blanketter hittar du här: 

Studenter på 3D-teknik hittar blanketter hos Jönköping University: http://hj.se/student/studier/blanketter--dokument.htmllänk till annan webbplats

Ansökan om studieuppehåll för yrkeshögskolestudenterPDF med Jönköping University som huvudman.

Högskolan i Borås: http://www.hb.se/Student/Gor-det-sjalv/Blanketter/länk till annan webbplats

Högskolan Väst: https://www.hv.se/utbildning/studie-och-karriarvagledning/under-studierna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anmälan om återupptagande av studier: 

Kontakt tas i god tid före utbildningsstart med respektive högskola och utbildningsledare på Campus Värnamo. 

Studieavbrott 

Önskar den studerande att inte fullfölja sina studier är det angeläget att respektive högskola och Campus Värnamo får besked om definitivt studieavbrott. 

  • Meddelandet om studieavbrott skall vara skriftligt och lämnas till utbildningsledare. 

  • I meddelandet ska det tydligt framgå sista studiedag och vara undertecknat med namn och datum. 

  • Registrerat avbrott meddelas därefter studenten per brev. 

  • Den studerande ansvarar själv för att meddela CSN.

Blanketter hittar du här: 

Jönköping University: http://hj.se/student/studier/blanketter--dokument.htmlPDF 

Högskolan i Borås: https://www.hb.se/PageFiles/132511/03%20Anm%C3%A4lan%20om%20studieavbrott.pdflänk till annan webbplats

Högskolan Väst: https://www.hv.se/utbildning/studie-och-karriarvagledning/under-studierna/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidansvarig: Irene Hallman