Instagram logotyp
Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM FÖRSKOLLÄRARE:

Daniella Rydberg, verksamhetschef förskolan Värnamo kommun

- Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg, utveckling och lärande som ska bilda en helhet. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskollärare arbetar för att stimulera varje barns utveckling och lärande genom att skapa undervisningssituationer. I det dagliga arbetet ingår att utforska, leka, upptäcka och tillsammans med barnen skapa möjligheter att få uttrycka sig med olika uttrycksformer.

- Förskolläraren arbetar självständigt och även tillsammans med andra. Genom studier utvecklas du som individ och kvalitén stärks på förskolorna.

- Det finns ett stort behov av förskollärare nu och i framtiden!

Helén Ask, Förskolechef Förskolan Växthuset

- Värnamo Kommun har ett stort behov av förskollärare nu och i framtiden. Tre barnskötare på vår förskola studerar till förskollärare och de förmedlar
sin nyvunna kunskap till verksamheten och ger ett konkret avtryck genom att stärka kvaliteten.

- Under de praktiska momenten har våra medarbetare möjlighet att se andra verksamheter i kommunen och vi uppmuntrar andra barnskötare att ta chansen
att utbilda sig under dessa fantastiska förutsättningar som Värnamo Kommun erbjuder.

Sidansvarig: Enikö Olsson