Instagram logotyp
Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM INTEGRATIONSPEDAGOG:

Peter Fornander, Arbetsmarknadssamordnare Ljungby kommun

- Kompetensen från den här utbildningen kommer att behövas lång tid framöver!
Att komma i arbete och sysselsättning är kanske den viktigaste faktorn för en lyckad integration i samhället. Att i en arbetsmarknadsverksamhet ha tillgång till den
kompetens utbildningen ger ser vi som viktigt.

Arsim Ahmeti, verksamhetschef Kajen och mobila teamet, Värnamo kommun

- Vi efterfrågar kunskap och kompetens inom två aktuella frågor - hur integrerar vi barn och ungdomar i det svenska samhället och hur hanterar vi de som mår dåligt?
Rekryteringsbehovet av dessa kompetenser är mycket stort!

- När studenterna genomför praktiska moment i vår verksamhet får de en inskolning vilket innebär en kortare rekryteringstid för oss och en bonus för studenterna när
de är färdigutbildade.

Sidansvarig: Enikö Olsson