Instagram logotyp
Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM KVALIFICERAD 3D-PRINTTEKNIKER:

Stefan Ek, delägare BLB Industries AB
- Materialutvecklingen inom 3D-printing öppnar upp för mer hållbara råvaror och hållbar produktion. Utvecklingen går mot att polymerer blandas med exempelvis restprodukter från skogs- och lantbruk. Intresset för 3D-printing växer ständigt. Kompetensen som du får som kvalificerad 3D-printtekniker är viktig för att vi och branschen ska klara vår tillväxt.
Som kvalificerad 3D-printtekniker kommer du vara eftertraktad!

Kenny Johansson, VD Acron AB
- Vi märker en ökning från våra kunder på förfrågningar inom 3D-printing och additiv tillverkning. Utvecklingen av 3D-printtekniken går snabbt och det blir allt vanligare att man använder tekniken till serieproduktion. Den största serien vi på Acron tillverkat med 3D-printning hittills är 240 000 detaljer. Nu utvecklar vi också verksamheten med konstruktionsstöd för 3D-printing med en egen konstruktionsavdelning. Det är och kommer att vara ett stort behov av kvalificerade 3D-printtekniker både hos oss och andra i branschen.

Henrik Lundell, VD Prototal AB
- I den mest expansiva tillväxtbranschen globalt, 3D-printing, är det av yttersta vikt att Sverige och
regionen befäster och utvecklar sin position. Behovet hos kunder ökar dramatiskt i samband med
ökade möjligheter att använda 3D-printing som en produktionsmetod. Det finns idag en kraftigt
underskott på kompetens vilket begränsar vår och branschens verksamhet. Som utbildad kvalificerad 3D-printtekniker kommer du vara eftertraktad.

Sidansvarig: Enikö Olsson