Instagram logotyp
Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM SJUKSKÖTERSKA:

Ulrika Gustafson, omsorgchef Värnamo kommun

- Vård och omsorg är ett av kommunens viktigaste uppdrag. Den snabba förskjutningen av sjukhusvård till kommunen gör att vi behöver ännu fler sjuksköterskor.
Vi måste säkerställa att vi har trygga medarbetare med rätt kompetens så att vi uppnår en god, säker och jämlik vård. Våra sjuksköterskor har omväxlande, utvecklande och inspirerande jobb. Vi behöver medarbetare med engagemang, nyfikenhet och empati.

Då är det en styrka att ha en utbildning i närområdet. Det förbättrar rekryteringsunderlaget, till exempel genom att vi kan erbjuda praktikplats. Vi är mycket glada för att Jönköping University och Campus Värnamo erbjuder sjuksköterskeutbildning tillsammans.

Åsa Johannesson, HR-chef Medicinsk vård, Region Jönköpings län

- När du blir sjuksköterska har du tagit steget in i ett brett och intressant yrke, där respektfullhet, lyhördhet, medkänsla, trovärdighet och integritet är viktiga värdeord.
Det finns stora möjligheter att utvecklas i yrket. Hälso- och sjukvården erbjuder hela tiden nya utmaningar inom olika specialiteter. Det finns också möjlighet till spännande arbeten utomlands. - -

Som sjuksköterska erbjuds du ett varierat arbete där möten mellan människor står i fokus. Rollen innebär också möjligheter att lära nytt under hela yrkeslivet.

- Vi behöver medarbetare med engagemang, intresse, nyfikenhet och empati. Välkommen till oss!

Sidansvarig: Enikö Olsson