Instagram logotyp
Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM WEBBUTVECKLING .NET:

Johan Kristins, Utvecklare/Projektledare på Netmine ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,
ordförande i utbildningens ledningsgrupp.

- Branschen växer, inte minst i vår region och vi har ett behov av personal från en hantverksmässigt inriktad utbildning snarare än de mer akademiskt fokuserade. En mycket god programmeringsgrund i C# är en kunskap som vi efterfrågar liksom en färdighet att snabbt ta till sig nya moderna ramverk och verktyg.

- Vi har valt att engagera oss för att påverka utbildningens innehåll så att den är
relevant för vår verksamhet.

Se intervju med Johan här.länk till annan webbplats

Patrik Hill, VD/Säljare/kundutveckling på KEYnet Sweden ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster,
vice ordförande i utbildningens ledningsgrupp.

- Det är av yttersta vikt för oss att kunna anställa personer med rätt kompetens vilket denna utbildning tillgodoser studenterna med. Då vårt företag finns i denna regionen ser vi det naturligt att hjälpa till att förse lokala invånare med den kompetensen. Därför vill vi ha en utbildning här och kan vi hjälpa till på något sätt så gör vi det.

- Förutom kunskaperna inom Webbutvecklingsverktyg .Net, Angular, Java, Databashantering SQL och Programmeringsverktyg c# så efterfrågar vi engagemang, vilja att hjälpa till och lösa problem, hunger att lära sig nytt och göra nytta. Under de praktiska momenten i utbildningen lär vi känna varandra och både vi och studenterna får en insikt i om det finns en gemensam framtid tillsammans.

Se intervju med Patrik här.länk till annan webbplats

Sidansvarig: Enikö Olsson