Visa sidor för...

VAD TYCKER FÖRETAGEN OM FASTIGHETSINGENJÖR:

Johnny Grauengaard, VD, Arkitekt MAA/MSA BSV Arkitekter och Ingenjörer,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samarbetspartner till Campus Värnamo.

- Jag tror knappast att det finns en mer efterfrågad och bättre verklighetsanpassad utbildning inom bygg- och fastighetsbranschen än denna!

- För att kunna bygga de energieffektivare byggnader som nu krävs, måste det finnas en person med ansvar att bevaka energi- och miljöfrågorna genom hela byggprocessen och förvaltningsskedet. Det behövs en yrkeskår som för samman de olika spetskompetenserna i byggbranschen. Arkitektur, konstruktion, el och VVS är några av de områden som behöver en bra samverkan och här kommer fastighetsingenjören in i bilden.

- Vi efterfrågar personer med kunskap att sammanföra kompetenserna och få alla att jobba mot samma mål i en beställarroll eller som konsult. Som konsult med bred kunskap om byggbranschen och byggprocessen försöker vi hjälpa till att göra utbildningen så intressant för studenterna och så anpassad till företagens kunskapskrav som det är möjligt.

- Vi är flera företag inom byggsektorn som hjälper till att utveckla Fastighetsingenjörsutbildningen. Vi har gjort det tillsammans med Tekniska Högskolan i Jönköping och Campus Värnamo. Jag tycker det har gett en fantastiskt bra blandning av teoretiskt och praktiskt användbar kunskap.

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Enikö Olsson