Instagram logotyp
Visa sidor för...

AKADEMI:

För Campus Värnamo är samarbetet med högskolor och universitet av ett mycket stort värde.  Syftet  med samarbetet är bland annat:

  • Att kunna starta relevanta och behovsbaserade utbildningar och kurser.
  • Att bredda rekryteringen till utbildningar på eftergymnasial nivå.
  • Att öka studenternas möjligheter till relevant näringslivsanknytning.
  • Att stimulera företagsanknuten forskning.

Samarbetet innefattar högskoleprogram, fristående högskolekurser, yrkeshögskoleutbildningar, projektarbete och FoU. Campus Värnamo har pågående eller planerat samarbete med Jönköping University - Högskolan för Lärande och Kommunikation, Hälsohögskolan samt Tekniska Högskolan, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad, Högskolan Väst och Linnéuniversitetet.

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Lars-Uno Åkesson