Instagram logotyp
Visa sidor för...

VERKSAMHET:

Campus Värnamo arbetar under kommunstyrelsen i Värnamo kommun. Vårt uppdrag är att organisera och genomföra utbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå som efterfrågas av näringslivet eller den offentliga sektorn.

Dessutom ska vi bidra med önskad kompetensutveckling på flera nivåer. Forskning och utveckling som knyter an till näringslivet arbetar vi också med, genom att vara en brygga mellan akademi och näringsliv.

Våra fyra områden är:

Sidansvarig: Enikö Olsson