Instagram logotyp
Visa sidor för...

BAKGRUND:

Campus Värnamo - en historia

2006 ställde Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) frågan till ett antal kommuner i länet om det fanns ett intresse att tillsammans med JTH starta en tvåårig teknisk högskoleutbildning i kommunen. Två av villkoren var att utbildningen skulle ha egna lokaler och att kommunstyrelsen skulle vara den kommunala nämnd som blev ansvarig för verksamheten. Värnamo kommun anmälde sitt intresse och presenterade ett förslag till upplägg av utbildningen. Kommunens förslag  blev det vinnande förslaget.

Ett intensivt arbete startade. Utbildningen fick sin utformning i ett samarbete mellan JTH, Värnamo kommun och företaget MP Engineering. 3D-teknik blev namnet på utbildningen och den har verkat framgångsrikt sedan hösten 2007.

JTH:s beslut om att förlägga utbildningen startade en intensiv diskussion om behovet och möjligheterna till att skapa en bredare verksamhet med inriktning på kompetensutvecklingsfrågor. Diskussionen resulterade i att ett kompetens- och utvecklingscentrum skulle startas. Enighet skapades snabbt över partigränserna om att starta en verksamhet med en inriktning som fortfarande ligger till grund för dagens verksamhet och de planer som finns för framtiden.

Kort efter det att JTH hade tagit beslutet om att förlägga utbildningen till Värnamo blev kommunen uppvaktad och tillfrågad av en grupp investerare, om intresse fanns för att hyra lokaler i en ombyggd gummifabrik. Fastigheten var ännu inte köpt. Kommunen svarade ja och ett intensivt arbete startade. Sommaren 2007 visade det sig emellertid att gruppen av investerare inte lyckades med att köpa fastigheten.

Utbildningen skulle starta till höstterminen 2007 och inga lokaler fanns. Kommunen fick hyra lokaler i gummifabrikens kontorslokaler och i takt med att verksamheten vuxit har lokalytorna utökats. När det stod klart att inget köp blev av så startade jakten på ett alternativ.

Under hösten och vintern 2007/08 fördes intensiva diskussioner om att kommunen skulle köpa hela fastigheten och skapa en arena för tillväxt med Campus Värnamo, Kulturförvaltningen och Värnamo Näringsliv AB som huvudaktörer. Så blev också resultatet och i april 2008 köpte kommunen hela fastigheten. Hösten 2013 stod Campus Värnamos nyrenoverade lokaler klara.

Tänk vad en förfrågan från JTH blev inledningen till.

Sidansvarig: Enikö Ohlsson