Instagram logotyp
Visa sidor för...

FORSKNING OCH UTVECKLING:

Värnamo kommun och Jönköping University, Tekniska Högskolan samverkar
inom utbildning, forskning och utveckling. Forskningen kan inriktas mot produktframtagning hos små och medelstora företag. Den är koncentrerad till tre områden:

  • Utveckling av produkter och processer – teknik och metodik för utveckling och tillverkning av industriprodukter.
  • Produktion av varor och tjänster – utveckling, drift och ledning av system för produktion och distribution.
  • Organisation och infrastruktur – förbättring av organisation, informationsflöde och kunskapsförsörjning inom företag och nätverksorganisationer

Små och medelstora företag står för stora delar av innovationerna och produktframtagningarna i landet. Hälften av värdeförädlingen inom tillverkningsindustrin sker i företag med färre än 200 anställda. I Värnamo och Gnosjöregionen är de flesta företagen av det slaget.

Forskning kan också bedrivas inom andra områden som t ex pedagogik. Ett exempel på forskningsprojekt är "Att vara litterat i en digital tidsålder" som Högskolan i Borås genomför i samarbete med Värnamo kommun.

Sidansvarig: Enikö Ohlsson