Instagram logotyp
Visa sidor för...

ALUMNNÄTVERKET:

Du som läst och tagit examen på Campus Värnamo är varmt välkommen till vårt alumnnätverk. Kärnan i detta är ett utbyte mellan alumnerna och Campus Värnamo.

Läs om hur du anmäler dig till vårt alumnnätverk här.

Alumnernas erfarenheter från arbetslivet och deras kunskaper om Campus Värnamo är en ovärderlig tillgång för skolans utveckling. Det är viktigt att studenterna redan under studietiden får god kontakt med arbetslivet. Partnerföretagen, adept/mentorprogrammen, LIA-platser/näringslivsförlagda kurser och exjobb är bra exempel på relationer mellan alumner och studenter.

Som medlem får du en rad möjligheter:

  • Du får information om och tillträde till de evenemang och träffar som anordnas inom alumnnätverket
  • Du får information om kurser och kompetensutveckling som du kan använda i din yrkesroll
  • Du får nytta av alumnnätverket i din yrkesroll genom kontakten med vår utbildning och forskning
  • Du kan skapa personliga kontakter med studenter och lärare för till exempel rekrytering, intresse av att ta emot studenter i näringslivsförlagda kurser eller ex-jobbsförmedling
  • Du håller kontakten med dina tidigare studiekamrater och lär känna andra alumner

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Cinna Adanko