Instagram logotyp
Visa sidor för...

Produktionsutveckling:

Enstaka kurser inom Produktionsutveckling
För att delta i enstaka kurser inom en yrkeshögskoleutbildning krävs generellt samma förkunskapskrav som till utbildningen.

Förkunskaper: 2 års relevant arbetslivserfarenhet.
Tid och plats: Kurserna genomförs vissa torsdagar och varje fredag kl 9-16. Tillsvidare genomförs utbildningen via digitala medier pga Corona. Länkar skickas ut inför varje kurstillfälle.
Vanligtvis sker undervisningen alternerande på Campus Värnamo och Yrkeshögskolan Jönköping, alternativt i anpassad undervisningslokal.
Intyg: Efter avslutad kurs erhålls ett intyg på genomförd kurs.

Anmälan till kurserna är bindande och sker härlänk till annan webbplats, senast 2 veckor före kursstart.

Kursernas namn, kostnad, syfte, innehåll och period för genomförande:

Kvalitet och hållbar produktion, (termin 2) 2020-04-13 – 2020-05-31
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att ge kunskaper i kvalitet- och miljöstyrning hos tillverkande företag. Kursen ska också ge färdigheter i att arbeta med verksamhetssystem för kvalitet och miljö. Efter avslutad kurs ska den studerande förstå vikten av ett strukturerat kvalitetsarbete och dess påverkan på företagets effektivitet och resultat.

 • Kvalitetsstyrning
 • Kvalitetsverktyg
 • Miljöstyrning
 • SPS
 • Etik och hållbar produktion

Projektmetodik och projektstyrning, (termin 1) 2020-08-24 – 2020-09-27
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att ge kunskaper om de moderna tillverkningsföretagens krav och förväntningar på yrkesrollen samt att utveckla förmågor att leda, styra och koordinera projekt. Kursen ger även färdigheter i att rapportera och presentera projekt skriftligt och muntligt.

 • Yrkesrollen och anställbarhet
 • Projektmetodik
 • Projektstyrning
 • Rapportskrivning
 • Presentation

Produktionsutveckling 2, (termin 3) 2020-08-24 – 2020-10-04
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att ge kunskaper i och förståelse för effektivisering av tillverkningsprocessen från ritning till färdig produkt samt insyn i företagets produktionssystem. Kursen ska också ge kunskaper om modeller för tillverkande företags produktionsstyrning, interna logistik och supply chain management.

 • Produktionssystem
 • Produktionseffektivisering
 • Underhåll
 • Produktionsstyrning
 • Intern logistik och supply chain
 • Digitalisering och automation

Produktionsekonomi, (termin 1) 2020-09-28 – 2021-01-09
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att skapaförståelse för och kunskap om företagets ekonomistyrning, samt färdigheter i att använda ett affärssystem för produktkalkylering. Kursen ska även ge kunskaper i orderplanering, processberedning och användning av material- och produktionsstyrningssystem (MPS).

 • Ekonomistyrning
 • Produktkalkylering
 • Orderplanering
 • Processberedning
 • MPS

Automatisering och robotteknik, (termin 3) 2020-10-05 – 2020-11-15
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att ge tillämpbar kunskap och förståelse för digitalisering, automatisering samt robotteknik och dess betydelse för en effektiv produktion. Kursen ger också kunskaper om säkerhetsaspekter vid automatiserad produktion, samt färdigheter att strategiskt kunna följa utvecklingen inom området.

 • Robotteknik
 • Automationssystem
 • Möjligheter med automation, digitalisering och robotteknik
 • Omvärldsbevakning
 • Kvalitetssäkring, övervakning och säkerhet

LEAN, (termin 3) 2020-11-16 – 2021-01-10
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att den studerande ska få kunskaper om och förståelse för hur LEAN produktion kan användas för att skapa effektiva och kundorienterade flöden. Kursen ska också ge färdigheter i att använda olika metoder för produktionseffektivisering.

 • LEAN - Filosofin
 • LEAN - Principerna
 • LEAN - Verktyg
 • Implementering
 • Studiebesök

Ledarskap (termin 2), 2021-01-11 – 2021-02-21
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i ledarskap för att kunna hantera olika situationer, människor och grupper, satt i relation till företagets arbetsorganisation och mål. Kursen syftar också till att ge olika verktyg för kommunikation, gruppdynamik och arbetsorganisation.

 • Arbetsorganisation
 • Ledarskap och grupputveckling
 • Motsättningar och konflikter
 • Ledarstilar
 • Grupp- och personalledning

Produktionsutveckling 1, (termin 2) 2021-02-22 – 2021-04-11
Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
Kursens syfte och innehåll:
Kursen syftar till att ge kunskap i och förståelse för produktion. Kursen ger kunskaper om uppstart och intrimning av produktionsprocessen samt processoptimering. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna bidra aktivt till en ökad processoptimering inom produktion.

 • Ritningsläsning och toleranser
 • Mätteknik samt MSA
 • Processkunskap
 • Processoptimering
 • Möjligheter med smart industri, digitalisering och automation
 • Arbetsmiljö
 • Gruppsamverkan

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Cinna Adanko