Instagram logotyp
Visa sidor för...

Verktygsteknik:

Enstaka kurser inom Verktygsteknik
För att delta i enstaka kurser inom en yrkeshögskoleutbildning krävs generellt samma förkunskapskrav som till utbildningen.

Förkunskaper: 3 års relevant arbetslivserfarenhet.
Tid och plats: Kurserna genomförs på måndagar och tisdagar kl 9-16. Tillsvidare genomförs utbildningen via digitala medier pga Corona. Länkar skickas ut inför varje kurstillfälle. Vanligtvis sker undervisningen på plats på Campus Värnamo, alternativt i anpassad undervisningslokal.
Intyg: Efter avslutad kurs erhålls ett intyg på genomförd kurs.

Anmälan till kurserna är bindande och sker härlänk till annan webbplats, senast 2 veckor före kursstart.

Kursernas namn, kostnad, syfte, innehåll och period för genomförande:

 • Materiallära (termin 2) 2020-04-20 – 2020-05-31
  Kostnad/deltagare exkl. moms: 6 000kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskaper om egenskaper och användningsområden för olika typer av material till ingående verktygskomponenter. Kursen syftar också till att ge kunskap om hur olika materialbehandlingar påverkar materialets egenskaper. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna välja lämpliga material vid konstruktion och reparation av verktyg.
  • Materialegenskaper och materialets betydelse för funktion och kvalitet hos produktionsutrustning samt produkter
  • Härdning
  • Ytbehandling
  • Gruppsamverkan
 • Verktygskunskap 1, (termin 1) 2020-08-24 – 2020-09-27
  Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskaper i ett verktygs uppbyggnad samt olika metoder för verktygstillverkning. Kursen ger även kunskaper om verktygsteknik, säkerhetsföreskrifter och produktionsprocesser samt verktygsteknikerns yrkesroll i en modern tillverkningsindustri. Kursen syftar även till att träna förmågor att arbeta i grupp.
  • Användning av olika maskiner och verktyg enligt gällande säkerhetsföreskrifter
  • Relevanta maskin- och verktygstyper
  • Olika tillverkningsmetoder, inkl 3D-printing
  • Gruppsamverkan

 • Verktygskunskap 2, (termin 3) 2020-08-24 - 2020-10-04
  Kostnad/deltagare exkl moms: 6 000kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskaper i att välja rätt metoder vid underhåll, reparationer och tillverkning av verktyg. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna utföra enklare svetsarbeten och använda rätt säkerhetsutrustning vid heta arbeten.
  • Olika svetsmetoder och typer av svetsutrustning
  • Tillsatsmaterial
  • Heta arbeten
  • Personlig skyddsutrustning och säkerhetsföreskrifter
  • Reparations- och tillverkningsmetoder
  • Praktiskt reparations- och underhållsarbete
  • Materialkännedom

 • Mätning och kvalitet 1, (termin 1) 2020-09-28 – 2020-11-01
  Kostnad/deltagare exkl. moms: 7 500kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskaper i ritningsläsning, mätteknik och toleranser för att kunna använda, tolka och bedöma olika typer av ritningsunderlag. Kursen syftar också till att ge kunskaper om relevanta beräkningar med avseende på verktygstillverkning samt färdigheter i manuell mätning av verktygsdelar.
  • Ritningsläsning
  • Funktion och grundprinciper hos olika utrustningar och komponenter som används vid industriell mätning, tex mätmaskiner samt hantering av skjutmått och mikrometer
  • Egenkontroll av mätinstrument
  • Mätmetoder, mätnoggrannhet
  • Toleranser
  • Praktiska beräkningar
  • Arbete efter fastställda instruktioner
  • Gruppsamverkan
  • Introduktion till form och läge och ytjämnhetskrav
  • MSA
  • Geometrier och trigonometri

 • Maskinkunskap 2, (termin 2) 2020-10-05 - 2020-11-15
  Kostnad/deltagare exkl. moms: 6 000kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskap om produktionsstyrning och produktionsekonomi och dess betydelse för modern verktygstillverkning och reparation. Kursen ska också ge fördjupade kunskaper i skärande bearbetning. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna bidra till ökad optimering av en verksamhets beredningsarbete.
  • Skärteknik
  • Planering, beredning och beredningsdokumentation
  • Produktionsekonomi
  • Produktionslogistik och planering
  • Gruppdynamik
 • Verktygskonstruktion, (termin 1) 2020-11-02 – 2021-01-10
  Kostnad/deltagare exkl. moms: 9 000kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskaper i solidmodellering i 3D och CAM-beredning samt en fördjupad förståelse för toleransernas betydelse för en effektiv produktion. Kursen syftar också till att ge insikt i moderna konstruktionsverktyg och produktionsverktyg för rationell reparation och konstruktion av verktyg.
  • Ritregler, toleranser och passningar.
  • CAD: Solidmodellering och sammanställningar för verktygskonstruktion. Systemanpassningar och hjälpmedel.
  • CAM: Metoder för CAM- beredning och överföring av filer mellan olika CAD/CAM-system
  • Överföring av CAD-ritad detalj till 3D-printer.
  • Gruppsamverkan

 • Verktygskunskap 3, (termin 3) 2020-11-16 - 2021-01-10
  Kostnad/deltagare exkl. moms: 6 000kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskaper i efterbearbetning och underhåll av verktyg. Kursen syftar också till att ge färdigheter i avancerad hantering, vård och användning av verktyg, produktionsutrustning och kringutrustning enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Avancerad hantering, vård och användning samt efterbearbetning av verktyg, produktionsutrustning och kringutrustning, enligt gällande säkerhetsföreskrifter.
 • Felsökning av verktyg, produktionsutrustning och kringutrustning
 • Förebyggande och avhjälpande underhåll
 • Gruppdynamik

 • Maskinkunskap 1, (termin 2) 2021-01-11 – 2021-02-28
  Kostnad/deltagare exkl. moms: 6 000kr
  Kursens syfte och innehåll:
  Kursen syftar till att ge kunskaper om skärande bearbetning i konventionella och styrda verktygsmaskiner, CAM-programmering samt kunskap i gällande säkerhetsföreskrifter. Kursen syftar också till att utveckla förmåga att analysera kravspecifikationer och ritningsunderlag till grund för beredning av verktygsdetaljer. Kursen ska även ge övergripande kunskap om 3D-printning.
  • Maskinteknik
  • Skärteknik
  • Säkerhetsföreskrifter
  • Felsökning och optimering
  • Beredning och beredningsdokumentation
  • Grundläggande CAD-programmering
  • 3D-printning
  • Gruppsamverkan
  • Mätning och kvalitet 2, (termin 2) 2021-03-01 – 2021-04-18
   Kostnad/deltagare exkl. moms: 6 000kr
   Kursens syfte och innehåll:
   Kursen syftar till att ge kunskaper i kvalitet- och miljöstyrning samt färdigheter i att arbeta med verksamhetssystem för kvalitet och miljö inom modern tillverkningsindustri. Kursen ska också ge en fördjupning inom mätning, toleranser samt form och läge.
   • Kvalitetsstyrning
   • Standarder tex. SS-EN ISO 9001 och SS-ISO 14 001.
   • Kvalitetsverktyg
   • Miljöstyrning
   • Mätning, toleranser, form och läge
   • PDCA och grundorsaksanalys
   • SPS
   • Gruppsamverkan

  Webbansvarig: Enikö Olsson
  Sidansvarig: Cinna Adanko