Instagram logotyp
Visa sidor för...

OM FAVAL - FASTIGHETSBRANSCHENS VALIDERINGSSYSTEM

2020-03-04

Säkra och utveckla kompetensen med FAVAL

FAVAL ger möjlighet att valideras mot kompetensbevis som visar på både teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som uppfyller branschens krav. Campus Värnamo hjälper dig att säkerställa och utveckla kompetensen mot yrkesrollerna Fastighetstekniker och Fastighetsingenjör.

Ta kontakt eller gör en intresseanmälan så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag genom FAVAL.

FAVAL är ett valideringsverktyg för validering av fastighetsbranschens yrkesroller och har tagits fram av Fastighetsbranschen i samarbete med Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd. FAVAL är ett komplett verktyg för att kartlägga, kvalitetssäkra och utveckla rätt reell kompetens för branschens yrken.

Att arbetsgivarens anställda är validerade, och har kompetensbevis, kan öka arbetsgivarens trovärdighet gentemot kunder och också öka attraktiviteten som arbetsgivare att arbeta hos.

Genom att validera den kompetens du förvärvat, kanske genom arbetslivserfarenhet eller tidigare utbildning, kan du få veta vilka utbildningsmoduler som du har kompetens i samt vilka eventuella kunskapsluckor du behöver fylla för att möta branschens krav på en specifik yrkesroll. Du behöver sedan bara läsa de moduler av en utbildning där du saknar kompetens, och kortar därmed utbildningstiden.

Vid en godkänd validering mot kompetensbevis utfärdas ett certifikat för den aktuella yrkesrollen.

Mikael Karlund

Huvudlärare Fastighetsingenjör
Testledare FAVAL
Telefon: 0370-37 80 93
E-post: mikael.karlund@varnamo.se

Niclas Stensson

Utvecklingsstrateg - kompetensutveckling för näringslivet
Telefon: 0370-37 79 24
E-post: niclas.stensson@varnamo.se

Hanna Gran

Ekonomi- och utbildningsadministratör
Telefon: 0370-37 75 98
E-post: hanna.gran@varnamo.se