Instagram logotyp
Visa sidor för...

PARTNERSKAP: MASKINSÄKERHET CE-MÄRKNING

2019-01-23

Maskinsäkerhet CE-märkning

Välkommen till kursen Maskinsäkerhet CE-märkning som genomför hos Vibracoustic i Forsheda den 23-25 januari. Fullbokad.

 Datum och plats
23-25 januari 2019 i Forsheda hos Vibracoustic i Forsheda AB

Utbildare
JL Safety

23 januari - Grundkurs i maskinsäkerhet (CE), 1 heldag
Innehåll. Några av många frågor som kommer att besvaras/behandlas under dagen:

 • Vad är CE?
 • Vad är produktansvarslagen?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Varför är upphandlingen så viktig?
 • Vad innefattar Maskindirektivet?
 • Vad är EMC-direktivet?
 • Vad är lågspänningsdirektivet (LVD)?
 • Vad är direktivet för tryckbärande anordningar (PED)?
 • Vad är ATEX-direktivet?
 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad”, när krävs ny CE-märkning?
 • Hur går en riskbedömning till?
 • Vilka dokument skall jag ta fram?
 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?
 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?
 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?
 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?
 • Praktikfall där JL Safety medverkat.

24 januari - Utbildning mot ett praktikfall, 1 heldag

En fortsättning på ”Grundkurs i maskinsäkerhet” där man utgående från CE-
rutinpärmen går igenom principerna för ett praktikfall. Steg för steg arbetar man
sig igenom praktikfallet. Kursdagen ersätter inte Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE).

Fokus ligger på processen och att förstå de olika momenten.

 • Fastställande av faktiska förutsättningar
 • Inventering/kartläggning av dokument
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsplan
 • Kontrollrapport (knyta åt säcken)
 • Bruksanvisning
 • Om tillämpligt ”Försäkran”
 • Om tillämpligt ”CE-märke”
 • Övrigt relevanta dokument beroende på typ av objekt

25 januari - CEDOC-utbildning, 1 halvdag

Användarutbildningen syftar till att förstå och hantera programmet CEDOC. Kursen ersätter inte Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE) även om man i samband med utbildningen kan få en del konkreta råd i CE-frågor.

Deltagarna SKA/(bör) ha erfarenhet av motsvarande ” Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE)”

Ur innehållet.

 • Maskindirektivet i korthet
 • CEDOC-programmet, flik för flik
 • Steg för steg genom ett praktikfall i CEDOC
 • Utskrifter i CEDOC
 • www.cedoc.se info från hemsidan
 • Support
 • Frågestund

Antal deltagare
Max 15 deltagare.

Kostnad
Grundkurs i maskinsäkerhet (CE) och Utbildning mot ett praktikfall
2600 kr/deltagare och dag - företag som är medlemmar i partnerskapet.
CEDOC-utbildning
1700 kr/deltagare och dag - företag som är medlemmar i partnerskapet.
Fika, lunch och dokumentation ingår. Alla priser är exkl moms.

Anmälan
Fullbokad

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator
0370-37 79 95
per-olof.a.nordmark@varnamo.se