Instagram logotyp
Visa sidor för...

PARTNERSKAP: GRUNDUTBILDNING MS PROJECT

2019-04-01

Grundutbildning MS Project - fullbokad

Välkommen till grundutbildning i MS Project för dig som leder eller arbetar i projekt. Utbildningen genomförs i Värnamo den 1-2 april. Fullbokad.

Syfte
Att deltagaren efter utbildning vet hur man bryter ner projekt i aktiviteter och milstolpar, resurssätter, budgeterar samt skapar och följer upp sin projektplan med hjälp av MS Project. Kursen kommer vara övningsintensiv där deltagaren får öva på alla i kursen ingående avsnitt. Övningarna ska baseras på erfarenhet från riktiga projekt.

Målgrupp
Produktionstekniker och eventuellt andra som leder eller arbetar i projekt men saknar erfarenhet av MS Project.

Datum och plats
1-2 april, Gummifabriken i Värnamo.

Innehåll

 • Introduktion till project
 • Hantera projekt
  - Planera projektet...
  - Backstage-vyn
  - Skapa nytt projekt
  - Spara projekt
  - Öppna & Stänga projekt
  - Projektinställningar
 • Aktiviteter
  - Skapa aktiviteter
  - Återkommande aktiviteter
  - Aktivitetsinformation
  - Redigera i Gantt-schemat
  - Ta bort aktiviteter
  - Milstolpar
  - Aktivitetsanteckningar
 • Hantera aktiviteter
  - Sammanfattningsaktiviteter
  - Skapa samband/länkar mellan
  - aktiviteter
  - Ledtid och fördröjning
  - Dela aktiviteter
  - Aktivitetsinformation
 • Resurser
  - Vad är resurser?
  - Skapa resurser
  - Resursinformation
  - Resurskostnader
  - Resursanteckningar
 • Tilldela resurser
  - Schemaläggning och resurstilldelning
  - Styra schemaläggningen
  - Aktivitetsformuläret
  - Dialogrutan Resurstilldelning
  - Redigera tilldelningar
  - Använda resursvyer
 • Följa upp projekt
  - Originalplaner och interimsplaner
  - Ange projektförloppet
  - Jämföra förloppet med originalplan
  - Statuslinjer
  - Aktivitetssökväg
  - Kritiska linjen
  - Utjämna projektet
 • Vyer och rapporter
  - Arbeta med vyer
  - Tidslinjen
  - Formatera Gantt-schema
  - Skapa rapporter
  - Formatera rapporter
  - Skriva ut rapporter
  - Visuella rapporter

Antal deltagare
Minst 8 st upp till max 16 st deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Kostnad
6200 kr/deltagare
5200 kr/deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.
Fika, lunch och dokumentation ingår. Alla priser är exkl moms.

Anmälan
Fullbokad.

Frågor besvaras av
Per-Olof Nordmark
Utbildningskoordinator
0370-37 79 95
per-olof.nordmark@varnamo.se