Instagram logotyp
Visa sidor för...

PARTNERSKAP: GRUNDKURS INTERNREVISION

2019-09-26

Grundkurs internrevision - ISO 9001, ISO 14001

Välkommen till grundkurs i internrevision för blivande internrevisorer ISO 9001 och 14001. Utbildningen genomförs i Värnamo den 26-27 september. Anmäl dig idag, dock senast 20 september.

Kursmål
Deltagarna har lärt sig grunderna i revisionsteknik och kan utföra alla stegen i internrevisionen – planering, förberedelser, genomförande och uppföljning. Deltagarna har fått grundläggande kunskap om kraven i ISO 90012015 och ISO 14001:2015 och har fått insikt om vilket effektivt verktyg de interna revisionerna är för att ständigt förbättra verksamheten och hur internrevisorerna är en tillgång för verksamheten.

Målgrupp
Blivande internrevisorer inom tillverkande industri.

Förkunskaper
Utbildningen är en grundutbildning som inte ställer krav på förkunskaper men för att på bästa sätt tillgodogöra sig utbildningen bör deltagarna ha vetskap om vad ett ledningssystem är och gärna varit i kontakt med någon av standarderna ISO 9001 eller ISO 14001 tidigare.

Datum och plats

Innehåll
Dag 1
Grunderna i internrevision för ledningssystem ISO 9001:2015 och ISO
14001:2015 utifrån revisionsstandarden ISO 19011:2018. Vi går igenom alla stegen i en revisionsprocess och varvar teori med övningar.

 • Internrevisorns viktiga roll i företaget
 • Krav på internrevisorer utifrån standard
 • Egenskaper internrevisor
 • De sju revisionsprinciperna
 • Kort genomgång av ISO 9001:2015
 • Kort genomgång av ISO 14001:2015
 • Rutin för verksamhetens internrevisioner
 • Revisionsprogram – omfattning
 • Utforma revisionsprogram utifrån verksamhetens mål och strategier
 • Bedömningsmetoder
 • Revisionsprocess
 • Planera och förbereda revision
 • Genomförande av revision
 • Genomförande avslutningsmöte
 • Revisionsrapport
 • Formulering av bra och värdeskapande avvikelser
 • Kommunikation av resultat från internrevision – vara konstruktiv
 • Uppföljning av revision
 • Intervjuteknik

Dag 2
Praktiska övningar och rollspel med syfte att revidera ett företags ledningssystem. Genomförs hos SealEco AB i Värnamo, deltagarna delas in i grupper "revisionsteam" och får uppgifter utifrån olika steg i revisionsprocessen. Kursledarna agerar revisionsledare. Grupperna får redovisa sina resultat samt diskutera resultaten. Dagen avslutas med gemensamt avslutningsmöte och överlämning av revisionsrapport.

Antal deltagare
Minst 6 st upp till max 12 st deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Kostnad
9600 kr/deltagare
8000 kr/deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.
Kursmaterial samt fika och lunch ingår. Alla priser är exkl moms.

Anmälan
Anmäl dig idag, dock senast 20 september.
Bindande anmälan.

Frågor besvaras av
Hanna Gran
Utbildningsadministratör
0370-37 75 98
hanna.gran@varnamo.se

Anmälan - Grundkurs internrevision 26-27 september