Instagram logotyp
Visa sidor för...

PARTNERSKAP: ARBETSRÄTT I VARDAGEN FÖR LEDARE MED PERSONALANSVAR

2020-01-30

Arbetsrätt i vardagen för ledare med personalansvar - Teknikföretagen

Välkommen till en utbildning om arbetsrätt och frågor i vardagen för ledare med personalansvar. Utbildningen genomförs i Värnamo den 30 januari 2020 tillsammans med Teknikföretagen. Anmäl dig idag, dock senast 24 januari.

Syfte
Utbildningen ger ökad kunskap så att konfliktsituationer kan förebyggas och eventuella tvister rörande anställning, uppsägning, kollektivavtal, medbestämmande, diskriminering med mera kan lösas på arbetsplatsen. Utbildningen ger även god kännedom om lagar och kollektivavtal så att anställningsformer samt arbetstids- och betalningsregler kan anpassas till en optimal produktion.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla som har arbetsledande funktion eller arbetar med arbetsrättsliga frågeställningar såsom produktionschefer, arbetsledare, personalhandläggare, personalchefer, HR-specialister och andra specialister med arbetsgivaransvar.

Datum och plats
30 januari 2020 i Sal: Galoschen (205) på plan 2 i Gummifabriken Värnamo. 
Klockan 08.00-16.00.
Morgonkaffe serveras från kl 07.30

Innehåll
Utbildningen ger en bred och grundlig kunskap om både kollektivavtal och de viktigaste lagarna såsom medbestämmandelagen, anställningsskyddslagen, förtroendemannalagen och ledighetslagarna. Vidare bygger utbildningen på vardagliga problem och frågeställningar vilket ger deltagarna säkerhet vid hanteringen av arbetsrättsliga frågor på arbetsplatsen. Genomförandet varvas med föreläsning och gruppaktiviteter kring olika case.

Exempel på frågeställningar som tas upp:
Vad ska jag tänka på när jag anställer?
När ska jag som arbetsgivarföreträdare förhandla med facket?
Hur ska jag hantera misskötsamhet?
Kan jag beordra övertid?
När måste jag bevilja ledighet?

Utbildare
Glenn Gunnarsson, rådgivare Teknikföretagen

Antal deltagare
Minst 6 st upp till max 25 st deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Kostnad
3300 kr/deltagare
2600 kr/deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.
Fika och lunch samt kursmaterial ingår. Alla priser är exkl moms.

Anmälan
Anmäl dig idag, dock senast 24 januari.
Bindande anmälan.

Frågor besvaras av
Hanna Gran
Utbildningsadministratör
0370-37 75 98
hanna.gran@varnamo.se

Anmälan - Arbetsrätt i vardagen för ledare med personalansvar 30 januari