Instagram logotyp
Visa sidor för...

PARTNERSKAP: MASKINSÄKERHET CE-MÄRKNING

2020-03-03

Maskinsäkerhet CE-märkning

INSTÄLLD på grund av för få anmälda.

Välkommen till utbildningsdagarna inom Maskinsäkerhet CE-märkning som genomförs i Värnamo den 3-5 mars. Anmäl dig idag, dock senast 24 februari.

Datum och plats
3 - 5 mars plats enligt nedan:
3 och 5 mars i sal 209 på plan 2 i Gummifabriken, Värnamo.
4 mars hos ett företag i Gnosjöregionen. Plats meddelas i kallelse. Önskar du att praktikfallet genomförs på ditt företag fyll i det vid anmälan.

Utbildningsdagarna inom Maskinsäkerhet CE-märkning innehåller tre delar endligt nedan.

3 mars - Grundutbildning i maskinsäkerhet (CE) - heldag 09.00-16.30
Denna utbildning är till för att höja upp kompetensen till en nivå så att ”alla talar samma språk”.
Innehåll: Några av många frågor som kommer att besvaras under dagen:

 • Vad är CE?
 • Vad är produktansvarslagen?
 • Vad är direktiv och standarder?
 • Varför är upphandlingen så viktig?
 • Vad innefattar Maskindirektivet?
 • Vad är EMC-direktivet?
 • Vad är lågspänningsdirektivet (LVD)?
 • Vad är direktivet för tryckbärande anordningar (PED)?
 • Vad är ATEX-direktivet?
 • Vad är ”Väsentlig ombyggnad”, när krävs ny CE-märkning?
 • Hur går en riskbedömning till?
 • Vilka dokument skall jag ta fram?
 • Vilka dokument måste jag lämna till kunden?
 • Hur planerar jag min upphandling för att undvika senare problem?
 • Hur använder jag CE-pärmen (generell mall för dokumentation)?
 • Hur tolkas de vanligaste standarderna?
 • Praktikfall där JL Safety AB medverkat.

Dokumentation
PowerPoint-kopior, CE-pärm för dokumentstyrning och vägledning samt länk till nedladdningsbara dokument som mejlas efter kursen.

4 mars - Utbildning mot ett praktikfall - heldag 09.00-16.30
Denna utbildning är till för att förankra grundutbildningen i verkligheten.En fortsättning från ”Grundkurs i maskinsäkerhet” där man utgående från CE-rutinpärmen går igenom principerna för ett praktikfall. Steg för steg arbetar man sig igenom praktikfallet. Den ersätter alltså inte Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE). Under dagen vi kanske inte hinner reda ut alla detaljer utan fokus ligger i processen, alltså att förstå de olika momenten:

 • Fastställande av faktiska förutsättningar
 • Inventering/kartläggning av dokument
 • Riskbedömning
 • Åtgärdsplan
 • Kontrollrapport (knyta åt säcken)
 • Bruksanvisning
 • Om tillämpligt ”Försäkran”
 • Om tillämpligt ”CE-märke”
 • Övrigt relevanta dokument beroende på typ av objekt

Dokumentation
Påbörjade tekniska underlag i digital form, alltså CEDOC-fil, även i pdf om så önskas.

5 mars - CEDOC-utbildning - 3/4 dag 09.00-14.00
Denna utbildning har fokus på programanvändande och funktioner. Användarutbildningen syftar till att förstå och hantera programmet. Den ersätter alltså inte Grundkurs i
Maskinsäkerhet (CE) även om man i samband med utbildningen kan få en del konkreta råd i CE-frågor.

Deltagarna SKA/(bör) ha erfarenhet av motsvarande ” Grundkurs i Maskinsäkerhet (CE)”

Innehåll under utbildningen:

 • Maskindirektivet i korthet
 • CEDOC-programmet, flik för flik
 • Steg för steg genom ett praktikfall i CEDOC
 • Utskrifter i CEDOC
 • www.cedoc.se info från hemsidan
 • Support
 • Frågestund

Dokumentation CEDOC-manual och PowerPoint-kopior.

Utbildare
Kurserna genomförs av erfarna föreläsare från JL Safety AB.

Antal deltagare
Minst 10 st upp till max 16 st deltagare för att kursen ska kunna genomföras med hög kvalitet.

Kostnad
3 och 4 mars
9000 kr/deltagare
7200 kr/deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.
5 mars
4000 kr/deltagare
3000 kr/deltagare från företag som är medlemmar i partnerskapet.
Fika, lunch och dokumentation ingår. Alla priser är exkl moms.

Anmälan
Anmäl dig idag, dock senast 24 februari.
Bindande anmälan.

Frågor besvaras av
Hanna Gran
Utbildningsadministratör
0370-37 75 98
hanna.gran@varnamo.se

Anmälan - Maskinsäkerhet CE-märkning