Visa sidor för...

TA FRAM EN PRODUKT:


Beskrivning:

En utmaning där eleverna skapar en produkt i en enkel produktutvecklingsprocess, med hjälp av modern 3D-teknik. Eleverna arbetar enligt följande steg:

  • Lista behov som produkten ska uppfylla
  • Skissa på papper med måttangivelser
  • Skapa (modellera) i ett CAD-program
  • Producera, d.v.s. skriva ut produkten i 3D-skrivaren

Aktiviteten avslutas med en prestation- och funktionskontroll. Eleverna jobbar 2-3 st per grupp. Vi använder en gratisprogramvara som med fördel kan fortsätta användas på skolan och hemma.

Tidsomfattning:
OBS: Tidsomfattningen är 4-5 timmar.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas:

Teknik

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för- slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.

  • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.


Anmälan:

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 31 januari klockan 23.59.

Genom att klicka på "Skicka anmälan" godkänner jag att Campus Värnamo och Teknikcenteret sparar mina uppgifter som jag fört in i formuläret ovan. Uppgifterna kommer att användas till att administrera och informera om denna och andra aktiviteter i Teknikcentret.

Webbansvarig: Adam Bengtsson
Sidansvarig: Silke Matussek