Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET: ARMBANDDESIGN

 


Beskrivning:

Vi ritar upp ett armband i 3D som vi sedan formpressar aluminium till ett snyggt smycke. Eleverna får både rita i 3D och göra beräkningar samt tillverka smycket. Eleverna får göra ett kort utvecklingsprojekt från digital till fysisk modell. Som verktyg används 3D programvara ochlaserskärare.

Tidsomfattning:
OBS: Tidsomfattningen är 4-5 timmar.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas:

Teknik

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för- slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.

  • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.


Anmälan:

Det finns 4 lediga platser kvar. Sista anmälningsdag är den 30 september klockan 23.59.
Anmälan till skolaktivteter - årskurs 7-9


T.ex. 2c

Anmäler intresse till följande aktiviteter: * (obligatorisk)
Anmäler intresse till följande aktiviteter:

Dagar som passar oss bäst: * (obligatorisk)
Dagar som passar oss bäst:
Genom att klicka på "Skicka anmälan" godkänner jag att Campus Värnamo och Teknikcenteret sparar mina uppgifter som jag fört in i formuläret ovan. Uppgifterna kommer att användas till att administrera och informera om denna och andra aktiviteter i Teknikcentret.

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Silke Matussek