Instagram logotyp
Visa sidor för...

NYHET: ARMBANDDESIGN

 


Beskrivning:

Vi ritar upp ett armband i 3D som vi sedan formpressar aluminium till ett snyggt smycke. Eleverna får både rita i 3D och göra beräkningar samt tillverka smycket. Eleverna får göra ett kort utvecklingsprojekt från digital till fysisk modell. Som verktyg används 3D programvara ochlaserskärare.

Tidsomfattning:
OBS: Tidsomfattningen är 4-5 timmar.

Centralt innehåll i läroplanen som i första hand behandlas:

Teknik

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, för- slag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

  • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner.

  • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller.

  • Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.


Anmälan:

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 18 augusti klockan 23.59.

Genom att klicka på "Skicka anmälan" godkänner jag att Campus Värnamo och Teknikcenteret sparar mina uppgifter som jag fört in i formuläret ovan. Uppgifterna kommer att användas till att administrera och informera om denna och andra aktiviteter i Teknikcentret.

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Silke Matussek