Instagram logotyp
Visa sidor för...

LILLA HUNDEN


Beskrivning:

Barnen bygger en liten Legohund som kan snurra med ögonen. Genom att undersöka och testa mekanismen lär de sig hur remskivor fungerar.
Går det att få hunden att snurra med det ena ögat åt andra hållet?
Aktiviteten avslutas med att barnen bygger ett mekaniskt djur av återvinningsmaterial.

Tidsomfattning:
Cirka 2 timmar.

Läroplansmål som aktiviten i första hand behandlar:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap

  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar


Anmälan:

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Silke Matussek