Instagram logotyp
Visa sidor för...

LYFTKRANEN


Beskrivning:

Alla har sett en lyftkran att förflytta tunga saker. Men hur funkar en lyftkran egentligen? Hur rör sig dom enstaka delarna som bommen och kroken?

Barnen bygger en mekanisk modell av en lyftkran i Lego Duplo och lyfter sedan klossar till ett husbygge med hjälp av lyftkranen. I leken bekantar dom sig med vevmekanismer, skjutmekanismer och rotationsrörelser.

Aktiviteten "Lyftkranen" är lämplig för barngrupper upp till 12 barn.

Tidsomfattning:
Cirka 1,5 timmar.

Läroplansmål som aktiviten i första hand behandlar:

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära
  • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap
  • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar


Anmälan:

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Silke Matussek