Instagram logotyp
Visa sidor för...

HÄNDELSEKEDJA


Beskrivning:

Kan en leksaksbil lösa ut en kedjereaktion som leder till att en ballong smälls?

I äkta Rube Goldberg anda bygger barnen en händelsekedja. Vi använder oss av dominoeffekten, gungbrädor, katapulter, rännor och snubbeltrådar så att en rörelse förs över till nästa station. Under byggtiden pratar vi om energiöverföring, gravitationskraft hävstänger och lutande plan.


Tidsomfattning:
Cirka 1,5 timmar.

Läroplansmål som aktiviten i första hand behandlar:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och
    samtala om naturvetenskap och teknik

  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen

  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material
    och redskap


Anmälan:

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Silke Matussek