Instagram logotyp
Visa sidor för...

Företagsutveckling inom SME med teknisk inriktning

Är du intresserad av strategiskt utvecklingsarbete inom små och medelstora företag? Vill du lära dig mer om marknadsbevakning, produktutveckling och produktion? Då kan den här kursen ge dig verktygen för det.

Syftet med kursen 

Kursen ger kunskap och stöd i frågor som rör strategisk planering när det gäller marknadsbevakning, produktutveckling och affärsutveckling. Det är företaget som är utgångspunkten i kursen.

Du kommer även få insyn hur man kan uttrycka erfarenhetsbaserad kunskap och olika sätt att bedriva systematisk strategisk utveckling.

Under träffarna deltar erfarna personer från näringsliv och akademi, men framför allt kommer kursdeltagarna att träffas och utbyta erfarenheter. Mellan träffarna kommer du att arbeta självständigt eller tillsammans med andra deltagare.

Du som söker tror vi arbetar med eller är intresserad av ett företags strategiska utveckling. Vi ser gärna att flera från samma företag följer utbildningen.

Om du inte har anställning på ett företag kommer vi att söka efter ett lämpligt företag för dig att arbeta med. I slutet av kursen kommer du ha ett material – en pärm – som ligger till grund för utveckling av en strategisk handlingsplan.

Kursen innehåller följande moment:

Efter genomgången kurs förväntas du kunna:

 • redogöra för hur teoretisk och praktisk kunskap kan ligga till grund för ett
  vetenskapligt förhållningssätt vid strategiskt utvecklingsarbete inom SME.
 • självständigt identifiera företagsekonomiska och tekniska frågeställningar,
  prioriterade för ett företags utveckling (SME).
 • avgränsa och formulera problem och handlingsplaner i dialog med andra.
 • gestalta och begripliggöra för andra hur förändringar skulle kunna genomföras.
 • känna till företagandets grundläggande villkor i termer av affärsutveckling och
  teknologi.

FAKTA:

Studier

 • Högskolepoäng:
  7,5 hp

 • Utbildningsstart:
  HT 2017. v 38

 • Kurstid
  Fyra obligatoriska träffar. En heldag per månad i september, oktober, december och januari.

  Två träffar är i Värnamo. och två är på Linnéuniversitetet i Växjö.

 • Utbildningstakt:
  30%

 • Utbildningsansvarig
  Linnéuniversitetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Lokal:
  Gummifabriken, Värnamolänk till annan webbplats
 • Kostnadsfri utbildning

Behörighet
Grundläggande behörighet
Frågor om behörighet kan besvaras av
Per-Olof Nordmark.

Ansökan
Ansökan görs påwww.antagning.selänk till annan webbplats

Antal platser
10 stycken i Värnamo

Kursplan

Ladda ner kursplanPDF

Kontaktperson Värnamo
Per-Olof Nordmarklänk till annan webbplats

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Per-Olof Nordmark