Instagram logotyp
Visa sidor för...

JURIDISK ÖVERSIKTSKURS MED HANDELSRÄTTSLIG INRIKTNING:

Kursen har som mål att ge en grundläggande förtrogenhet med juridisk terminologi och en översiktlig kunskap om gällande rättsregler på centrala områden, särskilt dem som är viktiga för samhällsvetsnskapliga och ekonomiska yrken

Under kursen kommer du att lära dig att:

 • förstå juridisk terminologi.
 • förstå vad en rättsskälla är och hur den kan användas.
 • redogöra för rättsregler och principer på kursens område.
 • självständigt identifiera och lösa juridiska problem inom kursens område genom att tillämpa den juridiska metoden.
 • I skrift föreslå och formulera lösningen på dessa problem.

Kursens huvudsakliga innehåll

Tonvikten ligger på det förmögenhetsrättsliga området. Kursen innehåller även en orientering i de rättsregler som har särskild betydelse för ekonomisk verksamhet.

Speciellt belyses:

 • Personrätt
 • avtalsrätt
 • köprätt
 • fordringsrätt
 • marknadsrätt
 • associationsrätt
 • arbetsrätt

Kursens upplägg

Kursen ges via nätet från högskolan i Halmstad. 


FAKTA:

Högskolan i Halmstad

Studier

 • Högskolepoäng:
  15 hp (via distans)

 • Utbildningsstart:
  Hösten 2018

 • Kurstid
  Vecka 35 - 51 2018.
  En dag i veckan. Företrädesvis 16-18

 • Utbildningstakt:
  Halvfart

 • Utbildningsansvarig
  Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Lokal:
  Gummifabriken, Värnamolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kostnadfri utbildning

Behörighet
Grundläggande behörighet

Ansökan
Ansökan görs på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälningskod: HH-40029

Antal platser
6 stycken i Värnamo

Kursplan
Kan du läsa och ladda ner härPDF

Kontaktperson Värnamo
Per-Olof Nordmarklänk till annan webbplats

Sidansvarig: Lillemor Andersson