Instagram logotyp
Visa sidor för...

PROJEKTLEDNING OCH PROJEKTARBETE 1:

Allt fler organisationer arbetar idag i projektform. Det gäller såväl offentlig som privat sektor. Men hur arbetar man egentligen i projekt?

Kursen vänder sig både till samhällsvetare och tekniker som vill ha en praktisk kompetens att leda projekt eller kunna arbeta i projektform. Kursen belyser både hårda faktorer som målsättning och planering liksom mjuka faktorer som organisation och ledarskap i en projektsituation.

Många upplevelsebaserade moment gör teorin levande och användbar.

  

Kursens huvudsakliga innehåll

Projektets inledning, dess faser samt karaktäristik och risker
Olika typer av projekt, projektets olika faser från idé till av slutning/överföring, och riskanalys.

Planering och uppföljning
Framtagning av arbetspaket, nätverkplanering och andra planeringsmodeller, operativ, projektstyrning, ekonomisk styrning och uppföljning

Projektledaren, organisation och gruppdynamik
Projektorganisation, linjeorganisation och matrisorganisation, projektledarens och projektmedlemmarnas roller.

Konflikt och relationshantering. Gruppens utvecklingsfaser och roller i gruppen. Presentation av projektet för omvärlden.

Kursens upplägg

Kursen ges via nätet från högskolan i Halmstad.

FAKTA:

Högskolan i Halmstad

Studier

 • Högskolepoäng:
  7,5 hp (via distans)

 • Utbildningsstart:
  Hösten 2017

 • Kurstid:
  Vecka 44 - 51 2017.
  Tisdagar. Företrädesvis 16.15-18.00.

 • Utbildningstakt:
  Halvfart

 • Utbildningsansvarig
  Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Lokal:
  Gummifabriken, Värnamolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 • Kostnadfri utbildning

Behörighet Grundläggande behörighet

Ansökan
Ansökan görs på www.antagning.se
15 mars - 18 april.

Antal platser
6 stycken i Värnamo

Kursplan
Kan du läsa och ladda ner härPDF

Kontaktperson Värnamo
Per-Olof Nordmarklänk till annan webbplats

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Lillemor Andersson