Instagram logotyp
Visa sidor för...

Specialpedagogik, grundkurs:

Vill du lära dig grunderna i specialpedagogik? Från och med våren 2017 erbjuds Specialpedagogik, grundkurs på Campus Värnamo.

Syftet med kursen
I grundkursen behandlas specialpedagogiken som kunskapsområde och verksamhet på en övergripande nivå. Du får diskutera centrala begrepp som t.ex. delaktighet och inkludering. Den förebyggande och stödjande rollen fokuseras, liksom betydelsen av förhållningssätt och bemötande. Kursens teoretiska del fokuserar främst olika perspektiv som dominerar inom det specialpedagogiska kunskapsfältet. Ett godkänt betyg på denna kurs ger tillträde till övriga kurser inom specialpedagogik.

Kursen innehåller följande moment:

  • Specialpedagogiken som kunskaps- och forskningsområde

  • Variationen av barns, ungas och vuxnas olikheter, förutsättningar och behov

  • Olika miljöers/omgivningsfaktorers betydelse för individers delaktighet, lärande och utveckling

  • Människors lika värde i ett samhälle för alla

  • Förhållningssätt, bemötande och etiska utgångspunkter

Kursens upplägg

Kursen ges via tele-bild från högskolan Jönköping. Något eller några undervisningstillfällen samt salstentamen kan förläggas till Jönköping.

FAKTA:

Studier

Behörighet

Grundläggande behörighet

Frågor om behörighet kan besvaras av Per-Olof Nordmark.

Ansökan

Ansökan görs på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Antal platser

15 stycken i Värnamo

Kursplan

Ladda ner kursplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson

Per-Olof Nordmark

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Per-Olof Nordmark