Instagram logotyp
Visa sidor för...

Hållbar interkulturell kompetens:

Ansökan är stängd!

Är du intresserad av att lära dig mer om olika kulturer och hur vi hanterar kulturkrockar? Funderar du på hur vi kan kommunicera på ett bättre sätt för att förstå varandra och minska risken för missförstånd och konflikter?

Kurspaketet riktar sig till dig som arbetar med människor från olika kulturer. Upplägget är särskilt anpassat så att du kan kombinera arbete och studier. En bra möjlighet till kompetensutveckling inom din yrkesroll!

I kurspaketet Hållbar interkulturell kompetens ingår följande två delkurser:

Kultur och mångfald, 25 Yhp
Innehåll:
Här får du kunskap om kulturella och sociala förhållanden i andra länder, kulturella olikheter och likheter. Du får även kunskaper hur egna attityder och värderingar har betydelse för ett professionellt förhållningssätt i ditt arbete.

Moment som ingår i kursen är:

  • Egen identitet, kultur, attityd och värderingar
  • Skillnader i attityder, normer och värdegrunder t ex individ kontra familj i olika kulturer
  • Människosyn och livsåskådningar
  • Genusperspektiv
  • Hederskultur

Interkulturell kommunikation, 25 Yhp
Innehåll:
I denna del av kurspaketet får du få kunskap om olika samtalsmetoder och teorier kring samtal och kommunikation ur ett interkulturellt perspektiv.

Moment som ingår i kursen:

  • Samtalsmetodik
  • MI
  • KASAM
  • Samtalsstrategier utifrån ett interkulturellt perspektiv

Upplägg:
Kurserna ges på distans, på halvfart och har två studiegrupper, en i Värnamo och en i Oskarshamn, där den studerande väljer studieort i samband med ansökan.


FAKTA:

Studier

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 2 alternativt Sv som andraspråk 2, Sh 1b
och
minst ett års yrkeserfarenhet på heltid, från arbete med människor från olika kulturer, inom utbildnings- och arbetsmarknadssektorerna

Frågor om behörighet kan besvaras av Per-Olof Nordmark.

Urval
Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Provet poängsätts med maximalt 100 poäng fördelat på områdena problemlösningsförmåga (50p) samt läsförståelse (50p).

Anmälan
Ansökan är öppen 5 maj till 13 sept.länk till annan webbplats

Utbildningskatalog
Bläddra i vår kurskataloglänk till annan webbplats

Kontaktpersoner
Malin Ekman
Emeli Hellström

Sidansvarig: Per-Olof Nordmark