Instagram logotyp
Visa sidor för...

Handledarutbildning-VFU :

Kontakten mellan högskola och fältet är central för lärarutbildningen. För blivande lärare är denna kontakt mycket viktig för deras kommande yrkesutövning och handledaren är en nyckelperson. Kursen ger dig som antingen har eller inte har erfarenhet av VFU-handledning en god grund för att kunna handleda blivande lärare i din egen verksamhet. Kursdeltagarna kommer delas i två spår: Förskola/Fritidshem/F-6 respektive 7-9/Gymnasiet.

Syftet med kursen

Några av de moment som ingår i kursen är:

  • Handledning: teorier och strategier
  • Lärarutbildningen: innehåll, struktur, mål
  • Hur fungerar bedömning och examination av VFU?: kursplaner, lärandemål och bedömningsunderlag
  • Vad innebär handledarrollen?: feedback, samtalsstrukturer, ansvar, bedömning, studentkontakt


Kursens upplägg

Kursen ges med lärare på plats i Värnamo. Träffarna ligger på em/kvällstid (15-18.30) på skiftande veckodagar för att undvika återkommande kollisioner.

FAKTA:

Studier

Behörighet
Grundläggande behörighet samt lärarexamen eller kompletterande utbildning med inriktning förskola eller fritidshem, minst 90 hp. Dessutom krävs två års yrkeserfarenhet. Dispens medges från kravet i engelska för sökande med äldre lärarutbildning..
Frågor om behörighet kan besvaras av Per-Olof Nordmark.

Ansökan
Ansökan görs på www.antagning.selänk till annan webbplats
Anmälningskod: HJ-22687

Antal platser
30 stycken

Kursplan
Ladda ner kursplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Per-Olof Nordmark

Sidansvarig: Per-Olof Nordmark