Instagram logotyp
Visa sidor för...

Ledarskap:

Kursen har som mål att ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper om och förståelse for ledarskap som begrepp och fenomen. Deltagarna skall erhålla kunskaper om och få
förståelse for ledarskapets tillämpning inom kommunikation, konflikthantering, grupprocesser, teambuilding och stresshantering. Praktiskt tillämpade moment förekommer för att skapa en djupare förståelse och kunskap kring de områden som kursen behandlar.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen delas in i fyra huvudområden som behandlar ledarskap ur olika perspektiv.

Ledarskap
Ger en orientering i teoribildning kring ledarskap och dessanvändningsområden.
Kursen tar upp beteenden och attityder i samband med ledarskapet, ledarsstilar, ledarutveckling samt jagutveckling.

Kommunikation,konflikthantering och stress.
Belyser samband mellan kommunikation och konflikthantering, stress och välbennande.

Teambuilding och grupprocesser.
Teorier om grupper, grupprocesser och team presenteras kopplat till ledarskapet.

Tillämpning
Deltagaren omsätter teoretiska utgångspunkter i tillämpade sammanhang samt belyser detta genom vidare reflektion, utvärdering och diskussion.

Kursens upplägg

Kursen ges via nätet från högskolan i Halmstad.

FAKTA:

Studier

 • Högskolepoäng:
  7,5 hp (via distans)
 • Utbildningsstart:
  Hösten 2020
 • Kurstid:
  Vecka 45 2020 - v. 3 2021.
  Tisdagar 16.15 - 18.15
  Kurstart 3/11 i Halmstad eller 5/11 i Värnamo

 • Utbildningstakt:
  Halvfart
 • Utbildningsansvarig
  Högskolan i Halmstadlänk till annan webbplats
 • Lokal:
  Gummifabriken, Värnamolänk till annan webbplats
 • Kostnadfri utbildning

Behörighet Grundläggande behörighet

Ansökan
Ansökan görs på www.antagning.selänk till annan webbplats
Anmälningskod: HH-40019

Antal platser
30 stycken i Värnamo

Kursplan
Kan du läsa och ladda ner härlänk till annan webbplats

Kontaktperson Värnamo
Per-Olof Nordmarklänk till annan webbplats

Sidansvarig: Per-Olof Nordmark