Instagram logotyp
Visa sidor för...

Underhåll för produktionsprestanda

Kom, utmanas och utvecklas tillsammans med andra - utifrån teorier och modeller analyserar du nya strategier för er underhållsverksamhet.

Syftet med kursen

Kursens syfte är att hjälpa dig att motivera en underhållsstrategi för att utveckla ditt företags produktionsprestanda. Framtidens kunskapsintensiva och innovativa produktionsutveckling bygger på att vi tar hjälp av bl.a. simulering för att utveckla underhållsverksamheten. För att möta framtidens utmaningar kommer vi i kursen nyttja olika typer av simulering för att erfara dynamiken hos olika underhållsstrategier och förstå dess konsekvenser på produktion. Vi kommer också problematisera kring olika typer av underhållskulturer för att du ska kunna få bättre verktyg för att utveckla en förbättringsplan specifikt för ditt företag.

Observera att filmer och litteratur kommer att vara på engelska. Vi kursträffar online eller på plats finns alltid en svensktalande lärare.

Några av de moment som ingår i kursen är:

 •  Introduktion till taktiska arbetssätt för underhåll, såsom avhjälpande, förebyggande och tillståndsbaserat underhåll
 • Introduktion till underhållskoncept såsom TPM och RCM
 • Teori och diskussioner angående reaktivt och proaktivt underhåll och dess ekonomiska konsekvenser
 • Underhållets ekonomiska betydelse
 • Livscykelkostnadsberäkningar, nyckeltal inom underhåll och dess möjliga konsekvenser på underhållsbeteendet
 • Kopplingen mellan underhållsverksam- heten och produktion

Kursens upplägg

Kursen ges på distans med föreläsningar online och innehåller fyra obligatoriska halvdagar (eftermiddagar) på Campus Värnamo och en dag på Tekniska Högskolan i Jönköping. Kursen löper över 13 veckor på kvartsfart med kursträffar enligt ovan ca en gång/månad. Kursen startar under första veckan i september.

Vi vänder oss främst till yrkesverksamma deltagare och konkreta industrinära frågeställningar prioriteras. Tanken är att alla deltagare, parallellt med kursen, ska kunna applicera det teoretiska innehållet direkt i sin egen yrkespraktik.

Via kursens lärplattform får du tillgång till webbföreläsningar och diskussionsforum och med e-möten kan vi kommunicera på distans och diskutera de utmaningar vi arbetar med i kursen. Kursträffarna i Värnamo och Jönköping ger möjlighet till praktiska övningar och nätverkande med kollegor och forskare/lärare med spetskompetens inom området..

FAKTA:

 Studier

 • Högskolepoäng:
  5 hp på avancerad nivå under 13 veckor.

 • Utbildningsstart:
  Hösten 2020

 • Kurstid
  Vecka 36 - 49 2020
  Distansstudier kombinerat med 3-4 fysiska träffar i Värnamo/Jönköping.

 • Utbildningstakt:
  Kvartsfart

 • Utbildningsansvarig:
  Jönköping university
  School of Engineering

 • Lokal:
  Gummifabriken, Värnamo

 • Kostnadsfri utbildning
  Utbildningen är kostnadsfri och finansieras och utvecklas inom projektet PREMIUM som är ett KK-finansierat projekt.

Behörighet

Alt. 1: Kandidatexamen med minst 90 poäng i maskinteknik, industriell organisation och ekonomi eller byggnadsteknik eller liknande, och 15 poäng matematik. Sökande måste också ha ett års kvalificerad arbetslivserfarenhet. Se hemsida för detaljer.

Alt. 2: Om du inte uppfyller de formella behörighetskraven kan vi göra en individuell prövning utifrån fem års relevant yrkeserfarenhet.

Frågor om behörighet kan besvaras av Carin Rösiölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan
Till anmälanlänk till annan webbplats

Löpande antagning, besked om antagning ges senast en månad efter ansökan.

Antal platser
40 platser

Ytterligare information
KursbladPDF
Eller via www.ju.se/yrkesverksam/upplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Per-Olof Nordmark

Sidansvarig: Per-Olof Nordmark