Instagram logotyp
Visa sidor för...

FASTIGHETSINGENJÖR:

Ansökan är stängd!

Som fastighetsingenjör får du en helhetssyn och förståelse för hur olika installationer fungerar tillsammans samt hur inomhusmiljön och energiåtgången påverkas.

Under utbildningen lär du dig att initiera och planera för optimering av energianvändning i fastigheter och dess energi- och miljöpåverkan samt projektledning i byggprocessen.


EFTERFRÅGAD YRKESROLL
Som fastighetsingenjör är du efterfrågad av bygg- och fastighetsbranschen. Det finns ett stort behov av den kunskap och kompetens utbildningen ger och när du är klar med utbildningen är du redo för yrkesroller som energisamordnare, fastighetsingenjör, driftingenjör - fastighet eller teknisk förvaltare.

ENERGIEFFEKTIVISERA
De senaste åren har miljökraven och intresset för effektiv energianvändning ökat väsentligt för såväl ny- som ombyggnation och fastighetsförvaltning. Vi står inför stora utmaningar för att uppnå de mål som ställs på energieffektivisering. Miljöpåverkan måste minska samtidigt som kraven på funktion och brukarperspektiv ska bibehållas och allra helst förbättras.

I utbildningen får du kunskaper om byggprocessen, hållbart byggande och effektiv energianvändning. Vikten av att samverkan fungerar väl mellan bygg- och fastighetsbranschens många aktörer är avgörande för att skapa optimala fastighetslösningar. Här får du en avgörande roll.

TEORI I PRAKTIKEN
Undervisande lärare i de teoretiska kurserna har specifik yrkeserfarenhet från branschen och i kombination med företagsförlagda kurser och skarpa projekt ute på företag får du en direkt närhet till näringslivet under hela utbildningen.

I utbildningen tränas du att arbeta i och leda projekt för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen bedrivs på heltid och genomförs på Campus Värnamo samt ute på företagen i lärande i arbete (LIA). Jönköping University, Tekniska Högskolan som är utbildningens huvudman, har i nära samarbete med branschorganisationer och företag tagit fram utbildningen så att den väl svarar mot marknadens kunskapsbehov.

KURSER

ÅR 1

 • Fastigheter i samhället - 50 Yhp
 • Byggprocessen - 20 Yhp
 • Byggnad - klimatskal - 30 Yhp
 • Juridik, projektledning och beteendefrågor - 20 Yhp
 • Energisystem - miljöpåverkan - 30 Yhp
 • Installationer - 25 Yhp
 • Installationssamordning - 25 Yhp

ÅR 2

 • Energieffektivisering - 30 Yhp
 • Ekonomi, inriktning fastighetsekonomi - 20 Yhp
 • LIA 1 - 50 Yhp
 • Driftsoptimering - 25 Yhp
 • Examensarbete - 25 Yhp
 • LIA 2 - 50 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

FAKTA:

Vad tycker studenter och alumner?
Vad tycker företagen?​

Yrkeshögskolepoäng
400 YH-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Utbildningsform
Campusförlagd samt Lärande i arbete (LIA)

Antal platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c eller motsvarande.

Om du har frågor om behörighet kontakta Per-Olof Nordmark.

Anmälan
Till anmälan länk till annan webbplats

Examen
Yrkeshögskoleexamen Fastighetsingenjör

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats

Kontaktperson
Veronica Sandkvist
Mikael Karlund

Sidansvarig: Veronica Sandkvist