Instagram logotyp
Visa sidor för...

FÖRSKOLLÄRARE FÖR PEDAGOGISKT VERKSAMMA:

Lek, utveckling och lärande har en central och framträdande plats i förskollärar-utbildningen och du får verktyg för att skapa kreativa miljöer och metoder för lärandet.

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam barnskötare och har minst
fem års dokumenterad erfarenhet av arbete i förskola.

BEHOV AV KOMPETENSEN

Förskollärare efterfrågas ständigt och genom utbildningen blir du väl förberedd för din roll genom att du utvecklar kunskap och förmåga att planera, genomföra, dokumentera, utvärdera samt utveckla förskoleverksamhet både för inne och utemiljö.

BARNS UTVECKLING

I det förskolepedagogiska området lär du dig mer om lekens betydelse, barns utveckling och lärande, barnlitteratur, bild, rörelse, musik och drama. Du fördjupar dina kunskaper om digitala redskap för yngre barn samt utvecklar digitala kompetenser i din roll som lärare.

Centralt i utbildningen är också barns matematiska begreppsbildning, språkutveckling och läs- och skrivutveckling samt naturvetenskap och teknik ur ett förskoleperspektiv.

Ledarskap, konflikthantering och sociala relationer är andra viktiga fokusområden.

TEORI I PRAKTIKEN

Utbildningen bygger på att du tillämpar de teoretiska kunskaperna genom ditt fortsatta arbete på förskola. Under de två första terminerna genomgår du en valideringsprocess, som främst är riktad mot ämneskunskaper och förskoledidaktik.

Processen innebär att lärare från högskolan och förskolan kommer att bedöma din kunskap, färdigheter och förmåga. Bedömningen kommer att vara utgångspunkt för dina fortsatta studier.

Under valideringsprocessen kommer du också att göra ett arbetsplatsbyte för åtta veckors praktik på en medstudents förskola. Detta administreras främst av respektive förskolechef. Notera att möjlighet att få göra arbetsplatsbyte och dina fortsatta studier på den egna arbetsplatsen med utsedd behörig mentor kräver en överenskommelse mellan dig och din förskolechef.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Undervisningen består av digitala föreläsningar, film eller grupparbete. En dag i veckan är du på Campus Värnamo och övrig tid studerar du via internet, enskilt eller i grupp.

Under juni månad varje år studerar du på heltid.

Utbildningen ges delvis på distans och du kombinerar studierna med deltidsarbete på förskolan. Studierna är individuellt upplagda, både vad gäller innehåll och examination, baserat på den kunskap och kompetens du har med dig in i utbildningen.

Studietakten avgörs av dina tidigare kunskaper och erfarenheter som barnskötare.

Se mer information om utbildningen på Högskolan i Borås hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KURSER

  • Utbildningsvetenskaplig kärna I
  • för pedagogiskt verksamma i förskolan - 30 hp
  • Barnet och förskolan förskoledidaktiska aspekter för pedagogiskt verksamma i förskolan - 30 hp
  • Barn, kultur och kommunikation i ett förskoledidaktiskt perspektiv för pedagogiskt verksamma i förskolan - 30 hp
  • Förskoledidaktiska perspektiv på barn, naturvetenskap och teknik för pedagogiskt verksamma i förskolan - 30 hp
  • Utbildningsvetenskaplig kärna II för pedagogiskt verksamma i förskolan - 30 hp
  • Didaktik, estetiska lärprocesser och barns meningsskapande i språk, kommunikation och matematik för pedagogiskt verksamma i förskolan - 30 hp
  • Utbildningsvetenskaplig kärna III för pedagogiskt verksamma i förskolan; Vetenskapliga perspektiv  - 15 hp
  • Självständigt arbete (examensarbete) för pedagogiskt verksamma i förskolan;Att utforska pedagogiskt arbete - 15 hp

FAKTA:

Vad tycker studenterna?
Vad tycker arbetsgivarna?

Högskolepoäng
210 hp (3-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart
Pågående utbildning - Ingen planerad start framöver.

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Utbildningsform
Delvis på distans men fredagar är kursdagar

Antal platser
16

Utbildningens huvudman
Högskolan i Boråslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt
En A, Nk A, Sh A eller
Nk 1b/1a1+1a2, Sh 1b/1a1+1a2 eller motsvarande

samt minst fem års erfarenhet av pedagogiskt arbete i förskolan efter 1 juli 1998 på minst halvtid, varav två år ska vara sammanhängande samt pågående anställning i förskola då validering (bedömning av reell kompetens) av arbetsplatsförlagd utbildning kan ske under hela studietiden.

OBS! Du som inte uppfyller förkunskapskraven till utbildningen kan du bli behörig genom att ansöka om bedömning av din reella kompetens. Är du osäker på behörigheten kontaktar du Susanne Fogelkvistlänk till annan webbplats eller Per-Olof Nordmark.

Handlingar för reell kompetens.

länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Till ansökan ska du bifoga
slutbetyg från gymnasiet eller motsvarande samt undertecknat tjänstgöringsintyg (flera om detta är aktuellt). Detta ska visa hur länge du har varit anställd på förskola, i vilken omfattning och på vilken befattning samt att du fortfarande har en anställning på förskola. Intygen måste vara daterade det år du söker utbildningen.

Ofullständiga eller otydliga tjänstgöringsintyg behandlas inte.

Anmälan
Pågående utbildning - Ingen planerad start framöver.

Examen
Förskollärarexamen

Övrigt
Efter kompletterande studier om 30 högskolepoäng, en termin, på avancerad nivå, är du behörig att söka forskarutbildning.

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner
Irene Hallman

Högskolan i Borås
Studievägledare
Susanne Fogelkvist

länk till annan webbplats
Programansvarig
Ann-Charlott Wank
033-435 4548
lotta.wank@hb.se

Sidansvarig: Irene Hallman