Instagram logotyp
Visa sidor för...

FÖRSKOLLÄRARE

Ansökan är stängd!

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

LÄRANDE OCH UTVECKLING

Förskolevärlden kännetecknas av utforskande barn med olika perspektiv och utvecklingsfaser. Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet. Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och personlig utveckling. Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare.

Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass.
Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

TEORI I PRAKTIKEN
Ett återkommande inslag i Förskollärar-programmet är den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) som genomförs under handledning på förskolor i regionen.
Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 30 högskolepoäng (motsvarande en termins studier).

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation är utbildningens huvudman. Undervisningen bedrivs genom digitala föreläsningar, film eller grupparbete. Erfarna pedagoger fungerar som handledare och mentorer på plats på Campus Värnamo för att stötta studenter och leda seminarier.

För mer information om kursplan m.m.
se Jönköping Universitys hemsida.länk till annan webbplats

FAKTA:

Vad tycker arbetsgivarna?

Högskolepoäng
210 hp (3,5-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart

Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Utbildningsform
Campusförlagd samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Antal platser
25

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2. Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.
Urval: 65 procent av platserna avsätts för sökande i betygsgruppen och 35 procent i högskoleprovsgruppen. För att få konkurrera om platserna i högskoleprovsgruppen krävs minst 0,8 poäng.

Frågor om behörighet kan besvaras av
Per-Olof Nordmark.

Anmälan
Anmälan görs på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälningskod: HJ-52258.

Examen
Förskollärarexamen

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats

Utbildningsplan
Utbildningsplan Förskollärarelänk till annan webbplats

Kontaktpersoner
Irene Hallman

Sidansvarig: Per-Olof Nordmark