Instagram logotyp
Visa sidor för...

INKÖP OCH UPPHANDLING:

Anmälan öppnar 15 mars!

Från utbildningen får du kompetens att självständigt leda inköp- och upphandlingsprocesser inom byggbranschen, tillverkningsindustrin och offentlig sektor. Du får kunskaper för att genomföra inköp och upphandling med fokus på hållbarhet samt ekonomiska, miljömässiga, etiska och sociala krav inom nationell och internationell handel.

EFTERFRÅGAD YRKESROLL
Som inköpare och upphandlare är du efterfrågad av byggbranschen, tillverkningsindustrin och offentlig sektor, som alla är branscher med stark utveckling. När du är klar med utbildningen är du redo för yrkesroller som inköpare, strategisk inköpare, upphandlare, inköpsledare eller upphandlingsstrateg.

PROFESSIONELLT INKÖP OCH UPPHANDLING
Under utbildningen lär du dig ansvara för samt leda och utveckla inköps- och upphandlingsprojekt. Inköp och upphandlingsvärde har blivit allt mer viktigt för hela organi-sationens utveckling och lönsamhet. Du lär dig professionell hantering av bl a. komplexa avtal och processer.

Du får också lära dig och utvecklas inom ledarskap, projektledning och affärskultur för att efter utbildningen kunna arbeta både nationellt och internationellt med fokus på hållbara inköp och upphandling. Utbildningen omfattar också ekonomi, digitala verktyg, logistik samt lagar och regler som är viktiga för yrkesrollen och för att förstå hur inköp och upphandling påverkar hela organisationen.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen sker på distans med träffar i Värnamo eller Oskarshamn några gånger per termin. Undervisningen sker i form av föreläsningar, övningar och grupparbeten, dels via en digital lärplattform och dels på plats i Värnamo eller Oskarshamn.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det innebär en stor frihet att studera när och hur du vill men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Medverkan på de fysiska träffarna i Värnamo eller Oskarshamn är också en viktig del av den pedagogiska modell som utbildningens upplägg bygger på.

TEORI I PRAKTIKEN
Under utbildningen läser du också tre arbetsplatsförlagda kurser, Lärande i arbete (LIA), där du får omsätta teoretiska kunskaper i praktisk handling ute på arbetsplatser. Det inne-bär en möjlighet till direktkontakt med företag/arbetsgivare och branschfolk och en god insikt i ditt framtida arbete redan under utbildningens gång.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med företag och offentlig sektor så att den väl svarar mot framtidens kompetensbehov.

ÅR 1

 • Inköp och upphandling – 50 Yhp
 • Ekonomi för inköp och upphandling – 25 Yhp
 • Ledarskap och projektledning – 25 Yhp
 • Lärande i arbete 1 – 50 Yhp
 • Logistik för inköp och upphandling – 25 Yhp
 • Digitala verktyg för inköp och upphandling – 25 yhp

ÅR 2

 • Strategiskt inköp – 30 Yhp
 • Offentlig upphandling – 20 Yhp
 • Lärande i arbete 2 – 50 yhp
 • Affärskultur och internationell handel - 25 Yhp
 • Examensarbete – 25 yhp Lärande i arbete 3 – 50 Yhp

FAKTA:

Vad tycker företagen?​öppnas i nytt fönster

Yrkeshögskolepoäng:
400 Yh-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart:
I augusti 2019 förutsatt att utbildningsansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i slutet av januari 2019.

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Utbildningsform
Distans med regelbundna fysiska träffar i Värnamo eller Oskarshamn

Antalet platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Engelska 6, Matematik 2, Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2 eller motsvarande.

Anmälan
Till anmälanlänk till annan webbplats
Vad ska jag tänka på vid YH-ansökan?PDF

Examen
Kvalificerad Yrkeshögskoleexamen Inköp och upphandling.

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Per-Olof Nordmark

Sidansvarig: Cinna Adanko