Instagram logotyp
Visa sidor för...

INTEGRATIONSPEDAGOG - halvfart:

Ansökan öppnar 16 mars!

Vill du arbeta med människor och är nyfiken på andra kulturer? Integration är en av våra största samhällsfrågor idag och det finns en stor efterfrågan på integrationspedagogens kompetens för att minska segregationen i vårt land.

STORT REKRYTERINGSBEHOV
Arbetsgivare är både kommuner och privata aktörer. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som integrationspedagog, integrations-samordnare, integrationshandläggare, projektledare eller skolassistent med inriktning mot integration

MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER
Under utbildningen får du lära dig att arbeta på ett professionellt och kvalificerat sätt och får en bred interkulturell kompetens. Du kommer arbeta med såväl barn som vuxna för att främja deras integration i det svenska samhället.

Du kommer lära dig att arbeta utifrån mänskliga rättigheter och aktuell lagstiftning samt träna på olika metoder för att bli trygg i att arbeta med mellanmänskliga relationer. Du lär dig också att hantera och leda olika typer av samtal. Kunskap i kris- och konflikthantering, att medvetet och med god förståelse kunna hantera skillnaderna i olika livsåskådningar, kulturella och etniska förhållanden. Förmåga att planera och genomföra olika integrationsprojekt ingår också i utbildningen.

En annan viktig del i utbildningen är att lära sig att dokumentera, utvärdera och genomföra kvalitetsarbete enligt gällande lagstiftning och sekretessregler.

TEORI I PRAKTIKEN
Under LIA-perioderna får du chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, redan under studietiden.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och sker på distans med några fysiska träffar i Värnamo eller Oskarshamn. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar baserat på verkliga situationer.

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det innebär en stor frihet att studera när och hur du vill men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna. Du som redan arbetar med människor från olika kulturer får här en möjlighet till vidareutbildning inom ditt yrke.

Utbildningen är framtagen tillsammans med flera kommuner i Småland samt Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, som också är utbildningens huvudman

KURSER

  • Dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete, 30p
  • Examensarbete, 25p
  • Integration i samhälle0, 35p
  • Integration och psykisk ohälsa, 30p
  • Kommunikation och pedagogiska metoder, 30p
  • Kris- och konflikthantering, 20p
  • Kultur och mångfal0, 20p
  • Projektledning, 15p
  • Arbetsmarknad, 20p
  • Skolans styrdokument och barns och ungdomars utveckling, 20p

FAKTA:

Vad tycker arbetsgivarna?

Yrkeshögskolepoäng
225 YH-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
I augusti 2020 förutsatt att utbildningsansökan beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan i slutet av januari 2020

Studietakt
Halvfart

Studieort
Värnamo eller Oskarshamn

Utbildningsform
Distans med träffar i Värnamo eller Oskarshamn samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 2 alternativt Sv som andraspråk 2, Sh 1.

Om du har frågor om behörighet kontakta Per-Olof Nordmark

Anmälan
Till anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster anmälan öppnar 16 mars

Examen
Yrkeshögskoleexamen Integrationspedagog

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner
Emeli Hellström

Sidansvarig: Emeli Hellström