Instagram logotyp
Visa sidor för...

INTEGRATIONSPEDAGOG:

Integrationspedagog är en utbildning som leder till arbete med att stödja asylsökande och nyanlända från ankomst tills de har etablerat sig i Sverige. Stor vikt läggs bland annat på att skapa förståelse för olika kulturer, kunskap om integration och samtalskompetens.

STORT REKRYTERINGSBEHOV
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som integrationspedagog, ungdomspedagog för HVB-hem och stödboende eller som ungdomspedagog för skola och fritidshem.

Det finns redan idag en stor efterfrågan på integrationspedagogens kompetens. Arbetsgivare är både kommuner och privata aktörer.

MELLANMÄNSKLIGA RELATIONER
Under utbildningen får du lära dig att arbeta på ett professionellt och kvalificerat sätt med asylsökande och nyanlända samt främja deras integration i det svenska samhället.
Du lär dig att arbeta utifrån mänskliga rättigheter och aktuell lagstiftning och får träna på olika metoder för att bli trygg i att arbeta med mellanmänskliga relationer och konflikthantering.

En viktig del i utbildningen är också att lära sig att dokumentera, utvärdera och genomföra kvalitetsarbete, enligt gällande lagstiftning och sekretessregler. För att stödja utvecklingen av din yrkesidentitet och din förmåga att utveckla ett professionellt förhållningssätt får du också kunskaper om processer och formella regelverk som styr verksamheten.

Du får kompetens i att hantera och leda olika typer av samtal, även via tolk. Du får också kunskap i kris- och konflikthantering, att medvetet och med god förståelse kunna hantera skillnaderna i olika livsåskådningar, kulturella och etniska förhållanden samt hur ensamkommande barn och ungdomar påverkas av dessa.

TEORI I PRAKTIKEN
Under LIA-perioderna får du chansen att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken, redan under studietiden.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen sker på distans med träffar varannan vecka i Värnamo eller Oskarshamn. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och praktiska övningar baserat på verkliga situationer samt via Lärande i arbete (LIA).

Att studera på distans ger dig mer flexibilitet. Det innebär en stor frihet att studera när och hur du vill men också stort ansvar att lägga den tid som krävs på studierna.

Utbildningen är framtagen tillsammans med flera kommuner och privata boenden i Småland samt Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikation, som också är utbildningens huvudman.

KURSER

År 1

 • Kultur-och mångfald - 40 Yhp
 • Kommunikation - 20 Yhp
 • Pedagogiskt arbete och ett professionellt förhållningssätt - 40 Yhp
 • LIA 1 - 25 Yhp
 • Integration, lagar, rättigheter och skyldigheter - 35 Yhp
 • Integration och psykisk ohälsa -  40 Yhp

År 2

 • Kris- och konflikthantering - 20 Yhp
 • Dokumentation, utvärdering och kvalitetsarbete - 40 Yhp
 • LIA 2 - 40 Yhp
 • Examensarbete - 20 Yhp
 • LIA 3 - 40 Yhp
 • Integration i samhället - 40 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

FAKTA:

Vad tycker arbetsgivarna?​

Yrkeshögskolepoäng
400 YH-poäng (2-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Pågående utbildning - Ingen planerad start framöver.

Studietakt
Helfart

Studieort
Distans med träffar i Värnamo eller Oskarshamn

Utbildningsform
Distans med träffar i Värnamo eller Oskarshamn samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
35

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Högskolan för lärande och kommunikationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:
Sv 2 alternativt Sv som andraspråk 2,  Sh 1.

Om du har frågor om behörighet kontakta 
Per-Olof Nordmark.

Urval
Urval görs utifrån särskilt prov som testar den sökandes förutsättningar att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Provet poängssätts med maximalt 100 poäng fördelat på områdena problemlösningsförmåga (50p)  samt läsförståelse (50p).

Anmälan
Till anmälan 

Examen
Yrkeshögskoleexamen Integrationspedagog

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogen

Kontaktperson
Emeli Hellström

Sidansvarig: Emeli Hellström