Instagram logotyp
Visa sidor för...

PRODUKTIONSUTVECKLING:

Ansökan är stängd!

Med kunskaper från utbildningen Produktionsutveckling kan du självständigt och på ett ansvarsfullt sätt leda och koordinera utvecklingsprocesser inom produktionsteknisk verksamhet. Du får kompetens att arbeta med kvalitet och hållbar produktion, LEAN production, ledarskap, projektledning, produktionsekonomi samt robotisering och automatisering.

EFTERFRÅGAD KOMPETENS
Efter avslutad utbildning kan du arbeta som produktionsledare, produktionsutvecklare, kvalitetstekniker eller produktionstekniker.

EFFEKTIV PRODUKTION

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla dina kunskaper inom effektiv produktion. Fokus ligger på ökad kompetens inom kontinuerligt kvalitetsarbete, LEAN produktion och produktionsutveckling kopplat till faser, flöden och processer, både teoretiskt och praktiskt.
Dessutom lär du dig att behärska berednings-, planerings- och kalkyleringsarbete inom produktionsekonomi och modern automatiserad tillverkning. Du tränas under hela utbildningstiden att arbeta i team för att öka din förmåga till samarbete och problemlösning. Din kommunikativa förmåga, både muntlig och skriftlig, tränas också kontinuerligt genom utbildningen.

TEORI I PRAKTIKEN
Under kurserna Lärande i arbete, LIA, får du möjlighet att arbeta med skarpa projekt på företagen. Studiebesök, gästföreläsningar och skarpa projekt i andra kurser ger också en tydlig koppling till yrkesrollen och möjlighet att omsätta teoretiska kunskaper i praktiken under utbildningens gång

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen är kostnadsfri och bedrivs på heltid i tre orter i Jönköpings län: Värnamo, Nässjö och Jönköping. Undervisningen sker växelvis mellan orterna och kommer att förläggas både i skola, i verkstadsmiljö samt kontinuerligt ute på företag i form av LIA.

Jönköping University, Tekniska Högskolan, som är utbildningens huvudman, har tagit fram utbildningen i nära samarbete med några av norra Europas ledande teknikföretag så att den väl svarar mot företagens kunskapsbehov.

KURSER

Termin 1

 • Projektmetodik och projektstyrning - 25 Yhp
 • Produktionsekonomi - 25 Yh-poäng
 • LIA 1 - 50 Yhp

Termin 2

 • Ledarskap och projektledning - 25 Yhp
 • Kvalitet och hållbar produktion - 25 Yhp
 • LIA 2 - 25 Yhp
 • Produktionsutveckling 1 - 25 Yhp

Termin 3

 • Produktionsutveckling 2, 25 Yhp
 • Automatisering och robotisering, 25 Yhp
 • Examensarbete 25 Yhp
 • LEAN, 25 Yhp

5 Yhp motsvarar 1 vecka

FAKTA:

Vad tycker företagen?
Vad tycker studenterna?

Yrkeshögskolepoäng
300 YH-poäng (1,5-årig yrkeshögskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo, Nässjö, Jönköping

Utbildningsform
Campusförlagd med tre studiegrupper på olika orter samt Lärande i arbete (LIA)

Antalet platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Tekniska Högskolan

Förkunskapskrav
Om du inte uppfyller behörighetskraven nedan görs en individuell bedömning av dina meriter.

Grundläggande behörighet samt följande kurser från gymnasieskolan eller motsvarande:

Betyg E/G/3 i följande kurser ur Teknikprogrammet eller Industritekniska programmet:

 • Industritekniska processer 1
 • Produktionskunskap
 • Produktionsutrustning 1

eller

Relevant arbetslivserfarenhet i 2 år

Om du har frågor om behörighet kontakta Per-Olof Nordmark

Anmälan
Till anmälan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Examen
Yrkeshögskoleexamen Produktionsutveckling

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner
Jan Lundgren
Campus Värnamo

Nässjöakademin
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Helen Tarenius, 0380-51 72 60
helen.tarenius@nassjo.se

Yrkeshögskolan Jönköpinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Elisabeth Berglund, 072-231 44 04
elisabeth.berglund@jonkoping.se

Sidansvarig: Hanna Hartikainen