Instagram logotyp
Visa sidor för...

SJUKSKÖTERSKA:

Ansökan är stängd!

Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Det passar dig som är intresserad av människor och deras livsvillkor.

STORT REKRYTERINGSBEHOV
Legitimerade sjuksköterskor kan bland annat arbeta inom sjukhusvården, hemsjukvården, den kommunala omsorgen av äldre och funktionshindrade, på vårdcentraler och privata mottagningar. Majoriteten är verksamma inom den offentliga sektorn även om allt fler jobbar hos privata arbetsgivare.

OMVÅRDNAD
Huvudområdet i programmet är omvårdnad med fokus på personcentrerad omvårdnad. Det kommer att ge dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem. Du kommer också att läsa medicinska, samhälls- och beteende-vetenskapliga ämnen.

Som sjuksköterska kommer du att ha ansvar för planering och genomförande av omvårdnaden av personer som är i behov av vård. I yrket ingår också att leda och utveckla omvårdnaden. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med andra professioner.

TEORI I PRAKTIKEN
I sjuksköterskeprogrammet ingår praktik inom sluten vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Utöver detta ingår praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt träningscentrum.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG

Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen 2020 kan du söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Värnamo. Det innebär att du ingår i en studentgrupp med bas i Värnamo och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus Värnamo som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer.

Jönköping University har ett omfattande internationellt utbytesprogram för sjuksköterskestudenter och det finns möjlighet att läsa vidare till specialistsjuksköterska eller studera på ett magister- eller masterprogram.

Se mer information om utbildningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För information om kursplan m.m.
se Jönköping Universitys hemsida.länk till annan webbplats

FAKTA:

Vad tycker arbetsgivaren?​

Högskolepoäng
180 hp (3-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2020

Studietakt
Helfart

Studieort
Jönköping/Värnamo

Utbildningsform
Klassrumsföreläsningar, seminarier och laborationer på Hälsohögskolan i Jönköping.

Vissa lärarledda seminarier, praktiska övningar, examinationer och handledning är förlagda till Campus Värnamo.

Antalet platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Hälsohögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c, Nk 2, Sh 1b (eller 1a1 och 1a2) eller Ma B, Nk B, Sh A eller motsvarande.

Anmälan
Anmälan görs på www.antagning.se
Anmälningskod: HJ-52346

Examen
Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner
Irene Hallman

Jönköping University
Helena Jörgensen, 036-10 10 77
helena.jorgensen@ju.se 

Sidansvarig: Irene Hallman