Visa sidor för...

SJUKSKÖTERSKA:

Sjuksköterskeprogrammet ger dig professionell kunskap och kompetens att ansvara för omvårdnaden för personer som är i behov av vård. Det passar dig som är intresserad av människor och deras livsvillkor.

STORT REKRYTERINGSBEHOV
Legitimerade sjuksköterskor kan bland annat arbeta inom sjukhusvården, hemsjukvården, den kommunala omsorgen av äldre och funktions­hindrade, på vårdcentraler och privata mottagningar. Majoriteten är verksamma inom den offentliga sektorn även om allt fler jobbar hos privata arbetsgivare.

OMVÅRDNAD
Huvudområdet i programmet är omvårdnad med fokus på personcentrerad omvårdnad. Det kommer att ge dig kompetens att stödja personer till hälsa och välbefinnande samt att vårda personer med akuta och långvariga hälsoproblem.

Du kommer också att läsa medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen. Som sjuksköterska kommer du att ha ansvar för planering och genomförande av omvårdnaden av personer som är i behov av vård. I yrket ingår också att leda och utveckla omvårdnaden. Du kommer att arbeta tätt tillsammans med andra professioner.

TEORI I PRAKTIKEN
I sjuksköterskeprogrammet ingår praktik inom sluten vård, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Utöver detta ingår praktiskt träning och simuleringsövningar vid Kliniskt träningscentrum.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Sjuksköterskeprogrammet är en campusutbildning och är förlagd i Jönköping. Vid antagning till höstterminen 2017 kan du söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd i Värnamo. Det innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisningär förlagd till Campus Värnamo som till exempel vissa seminarier, handlednings­tillfällen och examinationer.

Under de teoretiska delarna i utbildningen för en kurs som omfattar fem veckor kommer i genomsnitt två till tre undervisningstillfällen  genomföras i Värnamo. Den verksamhets­förlagda utbildningen (praktik) är förlagd i södra delen av Region Jönköpings län.

Jönköping University har ett omfattande utbytesprogram för sjuksköterskestudenter och det finns möjlighet att läsa vidare till specialist­sjuksköterska  eller att studera på ett magister- eller masterprogram.

Se mer information om utbildningen härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

KURSER

ÅR 1

 • Introduktion till omvårdnad, 7,5 hp
 • Anatomi och fysiologi grundkurs, 7,5hp
 • Medicinsk mikrobiologi, vårdhygien och immunologi, 7,5hp
 • Gerontologi grundkurs, 7,5hp
 • Psykologi grundkurs, 7,5hp
 • Sjukdomslära, diagnostik och behandling grundkurs, 7,5hp
 • Farmakologi grundkurs, 7,5hp
 • Vetenskaplig grundkurs, 7,5hp

ÅR 2

 • Personcentrerad omvårdnad I, 15hp
 • Hälsa och hälsofrämjande omvårdnad i ett livscykelperspektiv, 15hp
 • Valbar kurs, 7,5hp
 • Arbetsliv och organisation, 7,5hp
 • Personcentrerad omvårdnad II, 15hp

ÅR 3

 • Ledarskap i personcentrerad omvårdnad, 7,5hp
 • Vetenskaplig metod, fortsättningskurs, 7,5hp
 • Personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15hp
 • Omvårdnad, examensarbete, 15 hp
 • Tillämpad personcentrerad omvårdnad vid komplexa situationer, 15hp

FAKTA:

Vad tycker företagen?​

Högskolepoäng
180 hp (3-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart
Augusti 2018

Studietakt
Helfart

Studieort
Jönköping/Värnamo

Utbildningsform
Klassrumsföreläsningar, seminarier och laborationer på Hälsohögskolan i Jönköping.

Vissa lärarledda semarier, praktiska övningar, examinationer och handledning är förlagda till Campus Värnamo. VFUn förläggs till Värnamo och omkringliggande kommuner.

Antalet platser
20

Utbildningens huvudman
Jönköping University, Hälsohögskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet samt Ma 2a/b/c, Nk 2, Sh 1b (eller 1a1 och 1a2) eller Ma B, Nk B, Sh A eller motsvarande.

Anmälan
Anmälan görs på www.antagning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Anmälningskod: HJ-52346

Examen
Sjuksköterskeexamen och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner
Irene Hallman

Jönköping University
Katarina Bolin
036-10 13 39
katarina.bolin@ju.se

Webbansvarig: Enikö Olsson
Sidansvarig: Emeli Hellström