Instagram logotyp
Visa sidor för...

SOCIALPEDAGOG:

Utgångspunkten i socialpedagogiska programmet är människan och hennes livsvillkor samt de fenomen, problem och processer som uppstår i samband med social utsatthet, funktionsnedsättning och andra beroendeskapande livssituationer.
I utbildningen behandlas frågor som samhällelig och social förändring, lärande, mobilisering, inkludering och social delaktighet.

PROFESSIONEN BEHÖVS
Socialpedagoger är eftertraktade på arbetsmarknaden och professionell kompetens inom området efterfrågas i många sammanhang, både inom privat och offentlig sektor.

Efter avslutad utbildning arbetar du med barn, ungdomar eller vuxna som har svåra problem. Det kan exempelvis röra sig om barn som mår dåligt beroende på svåra uppväxtförhållanden med inslag av våld, övergrepp, missbruk av alkohol eller andra droger. Du kan även arbeta med personer som har missbruksproblem.

SOCIALT ARBETE
Målet är att hjälpa personen att leva ett självständigt och bra liv på sikt. Det är viktigt att ha tålamod och kunna hantera känslor av olika slag för att på bästa sätt kunna hjälpa klienten. Som behandlingsassistent eller socialpedagog samarbetar du ofta med andra myndigheter, skolor, socialförvaltning eller Arbetsförmedling.

Utbildningens huvudområde är socialt arbete och socialpedagogik. Du läser också kurser inom det sociala arbetets juridik. I programmet betonar vi ett erfarenhetsbaserat och processorienterat arbetssätt. Det innebär en pedagogik där varje student bidrar till den gemensamma kunskapsutvecklingen.

TEORI I PRAKTIKEN
I det arbetsintegrerade lärandet (AIL) möter du yrkesverksamma, genomför fältstudier, projektarbeten samt verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Under VFU:n har du uppgifter, som syftar till att problematisera, reflektera och analysera situationer i arbetet, samt att beskriva och kritiskt granska verksamheten.

UTBILDNINGENS UPPLÄGG
Utbildningen genomförs av Högskolan Väst i samarbete med Campus Värnamo och Campus Västervik. Du kommer att ingå i en studiegrupp med andra studenter i Värnamo. Utbildningen sker via videokonferens och webbföreläsningar på Campus Värnamo. Träffar på Högskolan Väst i Trollhättan förekommer under utbildningen.

Arbetsformerna ger dig som student möjlighet att utveckla ett socialpedagogiskt förhållningssätt, kritiskt tänkande, ökad självkännedom, personlig utveckling samt respekt och öppenhet för andra människors livssituation och livsval.

Se mer information om utbildningen samt möjlighet till magisterutbildning här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KURSER

ÅR 1

 • Introduktion till socialt arbete och socialpedagogik - 5 hp
 • Människors lärande, utveckling och livsvillkor - 17,5 hp
 • Samhälle och välfärdspolitik - 7,5 hp
 • Organisering av socialt och socialpedagogiskt arbete - 7,5 hp
 • Utvärdering och kunskapsproduktion i socialt och socialpedagogiskt arbete - 7,5 hp
 • Välfärdsteknik och digitalisering i och för socialt och socialpedagogiskt arbete - 7,5 hp
 • Globala perspektiv på socialt välfärdsarbete - 7,5 hp

ÅR 2

 • Välfärdsstatens värdegrund, ramverk och aktörer - 10 hp
 • Civilrätt i det sociala arbetet - 9 hp
 • Socialrätt och myndighetsutövning - 10 hp
 • Utredningsmetodik, handläggning och social dokumentation - 7,5 hp
 • Verksamhetsförlagd utbildning i socialpedagogisk praxis - 22,5 hp

ÅR 3

Valbara kurser

 • Socialpedagogiskt arbete och delaktighetsfrämjande metoder med fokus på barn och familj - 15 hp
 •  Socialpedagogiskt arbete och delaktighetsfrämjande metoder med fokus på skola, arbete och integration - 15 hp
 • Socialpedagogiskt arbete och delaktighetsfrämjande metoder med fokus på äldre och funktionshinderoms- 15 hp

Obligatoriska kurser

 • Ledarskap i social och socialpedagogiskt arbete - 6 hp
 • Vetenskaplig metod och fältarbete - 9 hp
 • Kvalitativ metod - 5 hp
 • Kvantitativ metod - 5 hp
 • Bearbetning, analys och rapportskrivning - 5 hp
 • Examensarbete i socialt arbete och socialpedagogik - 15 hp

FAKTA:

 Vad tycker arbetsgivarna?​

Högskolepoäng
180 hp (3-årig högskoleutbildning)

Utbildningsstart
Pågående utbildning - Ingen planerad start framöver.

Studietakt
Helfart

Studieort
Värnamo

Utbildningsform
Via videokonferens och webbföreläsningar på Campus Värnamo. Träffar på Högskolan Väst i Trollhättan förekommer.

Antal platser
15

Utbildningens huvudman
Högskolan Västlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förkunskapskrav
Grundläggande behörighet

Anmälan
Ingen ny start är planerad för utbildningen vid Campus Värnamo.

Examen
Filosofie kandidatexamen med huvudområdet socialt arbete och socialpedagogik

Utbildningskatalog
Bläddra i katalogenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Irene Hallman


Sidansvarig: Emeli Hellström